جواب بازی جدولانه 905 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 905 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 905

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

شهری در انگلستان -> ناتینگهام
درخت زبان گنجشک -> ون
پیرو دین موسی -> یهودی
آنچه پنهان و پوشیده است -> رمز
بختک -> فدرنجک

بختک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بارومتر -> هواسنج
راست ایستاده -> هج
همچنین -> نیز
ضربه‌گیر خودرو -> سپر
نوعی اسباب‌بازی -> یویو
اثر جرج برنارد شاو -> ماژورباربارا
اثر غلامحسین ساعدی -> جایپنجهدرهوا
از ایالت های آمریکا -> ورمونت
شالوده -> بنیان
هیئت منصفه -> ژوری
نیرومند -> قوی
تورم رگ های پا -> واریس
مشهور -> زبانزد
یک جور و یکنواخت -> یکدست
ذره باردار -> یون
شهر اصفهان -> سمیرم
بافت -> نسج
آتش‌های شعله‌زن -> لواهب
فلز رخساره -> روی
راندن، دفع کردن -> ذب
تخم‌مرغ فرنگی -> اگ
کیسه پول -> همیان
دستمال کاغذی -> کلینکس
در به در و آواره -> زاورا
یار پیچ -> مهره
واحد پول زامبیا -> کواچا
پیمان زناشویی -> ازدواج
استان بزرگ قدیمی -> خراسان
شیمی قدیم -> کیمیا
برانگیختن -> تهییج
گردشگری -> توریسم
توهین -> اهانت
گیاه پر شاخ و برگ کوتاه -> بوته
ایستگاه قطار -> گار
اثر مرتضی مشفق کاظمی -> تهرانمخوف
متمایل به یک جهت -> یکوری
کشور آمریکای شمالی -> باهاما
افسر ارشد در ارتش -> ژنرال
اراده و عزم -> نیت
نگاه کردن -> نظاره
پوچ، بی‌اعتبار -> هیچ
آلت نشانه‌روی تفنگ -> مگسک
توده غله پاک شده -> راژ
عضو راهرو -> پا
کوچک -> که
کاری ندارد -> هیچکاره
ظاهر -> نمایان
با طلا اندود شده -> زرافشان
پیدایش -> ظهور
باقی جان -> نا
کاسه سفالین بزرگ -> زرگنج
گریزاندن -> رمدادن
مستقیم -> سرراست
واحد پول نیجریه -> نایرا
ادویه خوشبو -> دارچین
صاحب -> مالک
گوش‌ماهی -> صدف

گوش‌ماهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میخ -> وتد
ارزش و اعتبار -> قدر
جستن گلوله -> هک
جراحت کودکانه -> اوخ
دشوارتر -> اشق
آهنگر -> حدادپرتو
تلألو نور -> پرتو
نشانه -> هدف
لوس -> ننر