جواب بازی جدولانه 907 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 907 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 907

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر علی محمد افغانی -> خداحافظدخترم
رسته‌ها -> صفوف
فراوانی -> فرط
از پوشاک بانوان -> تاپ
لیقه -> تلی
توالت -> مستراح
اثر مولیر -> ازدواجاجباری

اثر مولیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از سوره‌ها -> مزمل
چشم به راه -> مترصد
گرامی -> مکرم
نوعی چسب گیاهی -> سریش
ناپیدا -> گم
خاموش کردن -> اطفا
پزشکان -> اطبا
واحدی برای وزن -> دسیگرم
صدا -> صوت
ناله و فغان -> وح
کندذهن -> خرفت
آرایش صورت -> میکاپ
پوشاک پا -> جوراب
پوشیدگی -> خفا
نیک شدن -> صلاح
عهد و پیمان -> شرط
ناپدری -> راب
مرتبه و منزلت -> ارج
همسایه -> مجاور
گامت ماده -> اوول
شاگرد مسئول کلاس -> مبصر
کوتاهی کننده -> مقصر
واژه‌ها -> الفاظ
پهلو، زیر دنده -> ابگاه
بر خود حرام کردن -> احرام
راست ایستاده -> هج
مداد طراحی -> اتود
زمان بی‌ابتدا -> ازل
به جای گذاشتن -> ابقا
دارای نسبت -> منسوب
کلام افسوس -> وخ
پند دهنده -> واعظ
بامداد -> صباح
از ابزار بدنسازان -> هالتر
ماده منفجره -> بمب
خانه و سرا -> خان
واحد نیروی الکتریسیته -> ولت
سرکوب کردن -> قمع
ابدا -> هرگز
از شهرهای استان گیلان -> ماسال
تکیه بر پشتی -> لم
در دل افکندن -> القا
محل توقف کشتی -> لنگرگاه
بنیادی، آیینی -> رسما
کلامی برای تحسین -> ایوالله
تعلیم کننده -> معلم
بزرگتر -> اعظم
مسدود کردن -> بستن
شناگر -> ابورز
به دنیا آوردن -> زا
قلعه کوچک -> ارگ

قلعه کوچک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کذب -> دروغ
یار کلنگ -> بیل
عوض و جانشین -> بدل
آفتاب -> خور
امیر قبیله بزرگ -> بگ
نت چهارم -> فا
واحد پول مالدیو -> روفیا
بزبچه -> بزغاله