جواب بازی جدولانه 908 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 908 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 908

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

شهری در ایالات متحده -> جکسونویل
اثر سیامک گلشیری -> ازعشق ومرگ

اثر سیامک گلشیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جنبش -> نهضت
ضمیر غایب -> او
فیلم منفی -> نگاتیو
اثر سبکتکین سالور -> بدونعشقهرگز
بامدادان -> صبحگاه
شهری در سیستان و بلوچستان -> زهک
جواب مثبت -> اری
جاده قطار -> ریل
احوال -> اوضاع
آرواره -> سق
پوشش جانداران -> پوست
اخمو -> ترشرو
از حروف الفبا -> ضاد
اطمینان قلبی -> یقین
ملخ -> میگ
ضد -> نقیض
از خدایان مصر -> رع
پخش و پلا -> ولو
از خود راضی -> لوس
دین -> وام
حیوان باربر -> خر
اثر پائولو کوئلیو -> یازدهدقیقه
از شهرهای استان بوشهر -> دیلم
بسیار خوب -> باشه
سر کوه -> شخ
نزدیک شدن -> تقرب
نوعی میمون -> گوریل
کتف و شانه -> خا
کاسه سر -> اهیانه
کنسول بازی قدیمی -> سگا
توصیف -> نعت
برادر عرب -> اخ
ارث بردن -> وراثت
فریادکنان -> خروشان
به دنیا آوردن -> زا
امر به یافتن -> یاب
کاریز -> قنات
باور -> عقیده
رسنده، واصل -> متادی
در هم شدگی در ریسمان -> گره
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
به پایان رسیده -> متناهی
فاصله و دوری -> بعد
هیچ وقت -> ابدا
هیچ انگاری -> نهیلیسم
نوشتن -> ثبت
رویه هر چیز پهن -> سطح
یاری خواستن -> استعانت
بنده خانه زاد -> قن
مقیاس طول -> پا
چربی -> پیه
ضربه با پا -> لگد
پرستار کودک -> دده
افسر -> تاج
تندرستی -> صحت
چرخ به دور آن می‌چرخد -> محور
جای سردسیر -> ییلاق
خودروی جنگی -> تانک
غم و اندوه -> هم
قلمه گیاه -> نشا
رنج و محنت -> لگ
از اندام‌های گوارشی -> مری
گوشت ترکی -> ات

گوشت ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صورت و شکل -> نقش
پایان گرفتن -> انجامیدن
تخم‌مرغ فرنگی -> اگ
نویسنده ایرلندی -> شاو
پرستار فرنگی -> نرس
اثر بالزاک -> عشقکیمیاگر