جواب بازی جدولانه 909 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 909 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 909

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

موافقت‌نامه میان چند کشور -> کنوانسیون
کلمه افسوس -> اه
به دور ستاره می‌چرخد -> سیاره
شکلک -> ادا
درختی از تیره بیدها -> سپیدار
کمک کننده -> یاریگر
آهو -> ظب
امر از پیدا کردن -> یاب
نوشته غیر منظوم -> نثر
جلوه -> افکت
اثر برتراند راسل -> درستایشفراغت
اثر محمد ایوبی -> مراثیبیپایان

اثر محمد ایوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از ایالات آمریکا -> ایداهو
جواهری قیمتی -> الماس
نمایندگان رسمی کشورها -> سفرا
پرده‌دری -> هتک
منفذی که آب از آن نفوذ کند -> ابدزد
آبستن -> باردار
استهزا -> مسخره
به هوش باش -> هان
اسب خوب و اصیل -> یکران
زمین دور از آب -> لیا
برابر ساختن -> تسویه
ذره بنیادی -> اتم
انکار کردن -> ظی
کافی -> بس
اقامت کردن -> ماندن
ظلم -> ستمگری
وقار و سنگینی -> ارامش
نمایش خنده دار -> کمدی
ده ریال -> تومان
قسمت پر شاخه درخت -> شاخسار
اثر جلال آل احمد -> سفرروس
میزان -> ترازو
گیاه تریاک -> خشخاش
قرائت کردن -> خواندن
بی‌کاره و هرزه -> ولگرد
مسافر -> راهی
قدم -> گام
اداره مسئول امور استان -> استانداری
به دنیا آمده -> متولد
باهوش -> هوشمند
زمان‌ها -> ادوار
ظاهر ساختمان -> نما
شخص پر از نیرنگ -> هفتخط
کفش، پای افزار -> لخا
چیره‌دست -> وارد
پرده پوششی برخی اندام‌ها -> غشا
یار مت -> پت
سیلی و کشیده -> تس
هنوز خسته نشده -> تازهنفس
دوتایی -> دوگانه
نیک هضم شدن -> گواریدن
جوانمردی -> فتوت
حرف ندا -> ای
هضم غذا -> گوارش
بدست آوردن -> اکتساب
ناشی -> ناوارد
اثر شاتوبریان -> اتالا

اثر شاتوبریان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کنایه از تحریک کردن -> سیخزدن
چاقو -> کارد
سایبان کوچک -> چتر
خوک وحشی -> ساد
اما -> لیک
حرف مقطعه قرآنی -> طه
سوره زنان -> نسا
آب ویرانگر -> سیل
شترران -> حادیحفار
کارش کندن زمین است -> حفار
پول غنا -> سدی
جای، مکان -> بنک