جواب بازی جدولانه 910 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 910 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 910

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ای مردم -> ایهاالناس
گل ته حوض -> لای
تن‌ها، جسم‌ها -> اجرام
درون، میان -> ضمن
وسیله نقلیه بچه گانه -> سهچرخه
پرچم -> درفش
متحرک -> سیار
راندن مزاحم -> دک
ریختن آب -> صب
بی‌پدر -> یتیم
اثر برتولت برشت -> استثناوقاعده

اثر برتولت برشت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گزندی به او رسیده -> اسیبدیده
آشکار شونده -> متجلی
عزیز تازی -> ام
مسیر -> راه
بیزار گشتن -> زدهشدن
از شهرهای استان مرکزی -> کارچان
گفتن -> فرمودن
عید ویتنامی‌ها -> تت
ناپاک -> کثیف
تولید می‌کند -> زایا
آب دهان -> خدو
اصلاح سیاسی -> رفرم
کل -> همه
یاری دهنده -> مددکار
خدمتکاران -> خدم
شهر عربستان -> جده
سر کوه -> شخ
توده غله پاک شده -> راژ
عدد -> نمره
مالک و صاحب -> ذا
امرود -> مل
قوه حافظه -> یاده
عدد دو رقمی -> هجده
از پوشاک بانوان -> تاپ
محل عبور -> ممر
پایتخت سودان جنوبی -> جوبا
عمل شیر گرفتن از دام -> دوشیدن
در دو طرف حلق قرار دارد -> لوزه
پول‌ها -> وجوهات
پیمان‌ها -> عقود
خدمتکار -> دادا
کنجد کوبیده -> ارده
شبنم -> ژاله
پول خارجی -> ارز
انگشت شهادت -> اندکس
گرانش -> جاذبه
رفتار تند -> پو
اکسید آهن -> زنگ
مقابل بنات -> ابنا
مناجات -> دعا
دعوت شده -> مدعو
نشانه جمع فارسی -> ها
زیرکی -> رندی
رنج و سختی -> زجر
اثر محمد محمدعلی -> برهنهدرباد
درخت انگور -> رز
نیکویی -> بهی
شهر بی دفاع -> رم
خاطر -> یاد
توانا در زد و خورد -> بزنبهادر
کفش چهارپا -> نعل
ساحت و میدان -> پهنه
غنیمت جنگی -> فی
درونی -> ذهنی
برهنه -> رت
مخفف اگر -> گر
همراه گل و پروانه -> شمع
دور کننده -> دافع
فرار -> هرب
اثر صادق هدایت -> ولنگاری

اثر صادق هدایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خوش‌گذرانی و شادمانی -> عیش
پایتخت جمهوری گینه -> کوناکری
موی آراسته جلوی سر -> فکل
پایتخت اروگوئه -> مونتهویدیو
چند شیخ -> شیوخ
لهیب آتش -> شعله
حضور -> تشریف
نوعی سبک موسیقی -> سنتی
چوب خوشبو -> ند
محلی -> بومی
فتنه‌جو -> اشوبگر
خواب شیرین -> شکرخواب
من را -> مرا
چهار من تبریز -> ری
حصبه -> تیفویید