جواب بازی جدولانه 911 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 911 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 911

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

فیلم کمدی ترسناک از روبن فلیشر -> سرزمینزامبیها
سفره طعام -> خوان
بیداد -> ستم
خانه -> سرا
جمع امت -> امم
استراتژی -> راهبرد

استراتژی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بازیگر سریال «کارآگاه حقیقی» -> وودیهارلسون
آماسیدن -> تورم
حوض آبتنی -> استخر
شهر کرمان -> راور
بانو -> خانم
دختر -> دت
جمع رمز -> رموز
سجده کننده -> سجاد
بدهکار -> وامدار
شهری در عربستان -> جده
مادر عرب -> ام
آماس -> ابسه
تنبل -> تناسا
سیمان قدیم -> ساروج
فوری -> انی
اشاره با ابرو -> غمزه
خیزاب -> موج
از جنس نی -> نیی
خشک شدن -> یبس
شهر مرزی -> مهران
کشور آسیایی -> اردن
خواستار -> راغب
پوشاننده -> ساتر
موافق و هم‌سخن -> دمساز
آمد و شد -> روارو
نام پیامبری -> ادریس
مساوی -> یر
نام دخترانه -> زهرا
خجالت -> شرم
میل باردار -> ویار
گذاشتن -> نهادن
خون -> دم
کلمه‌ای برای خطاب -> جناب
طعام سفر -> توشه
وزیر شطرنج -> فرزین
قایق موتوری -> لنج
محور -> اسه
کنار -> جنب
بد و زشت -> انر
گریختن -> فرار
جرقه -> شراره
مچاله شده -> له
داستان -> رمان
اطراف -> گرداگرد
بین پیچ و مهره -> واشر
پند دهنده -> اندرزگو
زاری -> ناله
فدیه -> سربها
درخشان -> نایر
معبد ترسا -> کلیسا

معبد ترسا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی‌یار -> تک
حیله‌گر -> رند
مؤسس -> بانی
مهمانی -> سور
کناره چیزی -> لبه
دورویی -> ریا
نگهبان گله -> سگ
زمینه -> تم
نوعی ساز -> سنتور
شفیع -> پایمرد