جواب بازی جدولانه 912 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 912 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 912

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

نگهبان گنجینه -> خزانهدار
بد شدن حال -> بههمخوردن
سنگ ترازو -> وزنه
بددل -> غر
برنج آبکشی نشده -> دمپختک
اثر سیمین دانشور -> شهریچونبهشت

اثر سیمین دانشور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
احمق، خل -> خشکمغز
بی‌فایده -> هرز
عادت و خو -> داب
خطی در دایره -> وتر
طیر -> پرنده
بازی نفس گیر -> زو
حد فاصل بهشت و جهنم -> برزخ
دشت و صحرا -> هامون
جیوه -> ابک
گوسفند سه یا چهار ساله -> بخته
تاج خروس -> کرت
ایالت آمریکا -> یوتا
غربال و الک -> چچ
گل سرخ -> ورد
صورت و شکل -> نقش
پرنده خرامنده -> کبک
لذت بردن -> حظ
اثر پائولو کوئلیو -> یازدهدقیقه
گوشه فوتبالی -> کرنر
دارای لقب -> ملقب
ناله و فغان -> وح
مرتب شده -> منظم
ارج نهادن -> تقدیر
نت چهارم -> فا
ظهر -> نیمروز
ورزش آبی و خاکی -> شنا
رد کردن -> نفی
مقابل نشر -> لف
کشتن کسی به عنوان مجازات -> اعدام
شهر اصفهان -> دهاقان
همسر مرد -> زن
کرانه آسمان -> افق
نوعی ورزش -> رزمی
نماز تکی -> فرادی
روسری -> چارقد
جمع شعبه -> شعب
روش و طریقه -> متد
دارای فهم و شعور -> چیزفهم
از درندگان -> ببر
نصیب -> مقدر
نهضت‌‌طرفدار حقوق زنان -> فمینیسم
اجداد -> ابا
عمل فوت کردن -> دمش
مترسک فصل سرما -> ادمبرفی
پرنده آبزی -> قو
کتف و شانه -> خا
جهش -> خیز
تاجریزی -> لما
عدد -> رقم
تار عنکبوت -> کرو
زیرانداز خفته -> تشک
از سبزی‌های خوردنی -> شوید
قد بلند -> دیلاق
جاودانه -> ازلی
ترمز چهارپا -> هش
برخلاف میل -> رغم
رطوبت -> نم
ضربه به توپ با پا -> شوت
نشانه مفعولی -> را
فلسفه ارسطویی -> مشا

فلسفه ارسطویی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایین‌تر از استادیار -> اموزشیار
عدد تنفسی -> شش
بیماری صرع دارد -> غشی
از خود راضی -> لوس
فیلمی از مهدی‌صباغ‌زاده -> بازیتمامشد