جواب بازی جدولانه 919 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 919 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 919

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

اثر لئو تولستوی -> مرگایوانایلیچ

اثر لئو تولستوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بلندمرتبه -> والا
سلطان بیابان -> شتر
خواب -> کپه
ابریشم کم قیمت -> کژ
عیب -> نقیصه
مؤدب -> باادب
عمل پریدن -> جهش
مستنطق -> بازپرس
اثر محمد محمدعلی -> دریغازروبهرو
چاق -> فربه
سوخت پاش -> انژکتور
حرف همراهی عرب -> مع
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
مته برقی -> دریل
نقاب زنان ترک -> یاشماق
معما و چیستان -> لغز
بین -> لا
پیشوا -> رهبر
بسیار و فراوان -> عدیده
چند نابغه -> نوابغ
همنشین برهمن -> رای
بازدارنده -> مانع
دیده -> بصر
سبب‌ها -> علل
آشپزخانه باز -> اپن
کاشته شده -> مزروع
تجملی -> لوکس
هیزم -> هیمه
برگشتن -> تولی
تو در تو -> لابلا
پرنده زیبا -> طاووس
پیامبری -> رسالت
مانند -> چو
سلول عصبی -> نرون
گهواره -> مهد
درختی است تناور -> بلوط
شناگر -> ابورز
ویتامین جدولی -> کا
خشکی میان دریا -> اداک
تابان -> لامع
باقی‌مانده‌ها -> بقایا
بوستان -> باغ
شعله آتش -> لهب
غمگین -> اسی
خشک مزاج -> یبس
مرد بی‌زن -> بیوه
نمایندگی -> اژانس
به دنیا آوردن -> زا
دوست -> ودید
درخت نارنج -> نارنجبن
ایوان -> رواق
فوریت -> اورژانس
فعالیت سرگرم کننده -> بازی
مخزن قوه برق -> انباره
لیف ظرفشویی -> اسکاچ
برچسب میله‌ای -> بارکد
تولید می‌کند -> زایا
هم‌معنی -> مرادف
آذرنگ -> غم
درخت انار -> ناربن
زیرک و محتاط -> اژیر
خالص -> ناب
سرحد -> مرز
سر و کله -> راس
توده غله پاک شده -> راژ
محل عبور -> مجرا

محل عبور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ضمیر غایب -> او
شهری در ترکیه -> دیاربکر
روشن کننده -> افروزنده