جواب بازی جدولانه 921 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 921 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 921

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

عود هندی -> یلنجوج
پهلو -> جنب
برنده یونانی نوبل ادبیات -> الیتیس
از اشکال هندسی -> مربع
ایالتی در آمریکا -> جورجیا
قطور و کلفت -> ستبر

قطور و کلفت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مراسم و مناسک -> سنن
وداع -> بدرود
مثل چیزی را سطحی شستن -> گربهشوریکردن
تری اکسید کربن -> کربنات
خرابی -> ویرانی
نجم -> ستاره
هزاردستان -> بلبل
فلز ساختمانی -> اهن
خرمای نارس -> بسر
میل به غذا -> اشتها
کالبد -> بدن
بزرگتر از روستا -> شهر
نقاشی متحرک -> انیمیشن
پیرو ارزش‌های کهنه -> ارتجاعی
کلاه ویژه شاهان -> تاج
میمنت و خجستگی -> تبرک
جمله قرآنی -> ایه
ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
آشوب -> شورش
کلاه جنگی -> خود
از کارگردانان هالیود -> تارانتینو
نقاش -> چهرهپرداز
نیروهای داوطلب -> بسیج
چند ذره -> ذرات
عدد گنگ -> اصم
قیافه -> چهره
سطل چاه -> دلو
کمال مطلوب -> ایدهال
تیر انداختن -> رمی
مراقب -> بپا
آتش -> اذر
الفت -> انس
از مشهورترین سران علویان -> ناصرکبیر
قانون چنگیزی -> یاسا
گاز گندزدا -> کلر
دسته جمعی -> گروهی
موی گوسفند -> پشم
ظاهر ساختمان -> نما
خنده‌رو -> متبسم
زد و بند -> تبانی
گرفتار -> پامس
بسیار گرم -> داغ
سالم -> تندرست
رسوم -> اداب
آخرین -> واپسین
فریاد -> غوغا
جوشن -> خفتان
جراحت -> زخم
روادید -> ویزا
غارت -> چپو
قایق موتوری -> لنج

قایق موتوری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
مادر باران -> ابر
شهری در ایالت واشنگتن -> سیاتل
مهماندار -> میزبان
از مرکبات ترش مزه -> نارنج