جواب بازی جدولانه 926 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 926 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 926

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ناگهان -> بیهوا
گریز آهو -> رم
ایالتی در آمریکا -> اوهایو
مجانی -> رایگان
بهره و نصیب -> قسمت
براندازی حکومت -> کودتا
شهر مذهبی -> ری
رنسانس -> نوزایی
شهری در مازندران -> جویبار
خوردنی مریض -> دارو
پایتخت جزایر مارشال -> ماجورو
ریاست -> سروری
به آدم صریح و صادق گویند -> روراست
تابلویی از ورنر شوتز -> روزیدرماهمه
گوشت گیاهی -> سویا
برنج نکوبیده -> شلتوک
سرمه چشم -> توتیا
تمایل داشتن -> گرایش
محله‌ای در تهران -> گیشا
از انواع ماهی -> کولمه
کار بی‌مزد -> بیگار
یخ بسته -> منجمد
جمع ضمیر -> ضمایر

جمع ضمیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محل خرید و فروش -> بازار
زمین بلند -> اکاول
ظرفیت الکتریکی -> فاراد
حرارت بالای بدن -> تب
نی هندی -> بامبو
جادو -> افسون
نظم و ترتیب دادن -> سامان
مقابل ماده -> نر
برآمدگی ته لاستیک -> اج
مار بزرگ -> بوا
ردیاب -> رادار
شهری در آمریکا -> سیاتل
ترازنامه -> بیلان
مرکزها -> مراکز
مولد الکتریکی -> باتری
کارگزار -> مباشر
همنشین -> ندیم
شاگرد مغازه -> وردست
پوشیده سخن گفتن -> ابهام
بازی فینال -> نهایی
بادی که از مغرب وزد -> دبور
جای پرخطر -> ناامن
از ذرات بنیادی -> لاندا
از اقمار اورانوس -> میراندا
عصر و روزگار -> زمانه
پی در پی -> متوارد
قوی جثه -> تناور
فروشنده وسایل دسته دوم -> سمسار
نفس -> دم
دندان نیش -> انیاب
رموز -> اسرار
پایتخت سری‌لانکا -> کلمبو
واحد پول ژاپن -> ین
مروارید -> در
از افعال ربطی -> است
از جدول‌ها -> ابجد
علم شیمی -> کیمیا
عقیده و ایمان -> باور
از پوشاک خانم‌ها -> مانتو
طرف -> جهت
شیطان -> ابلیس

شیطان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جایگاه حیوانات -> کنام
حرف همراهی -> با
بیگانه -> اجنبی
آسیب -> اک
ستمکار -> جابر
بار دیگر و از نو -> دوباره
نقاشی سبک درباری -> باروک
توفان -> تندباد