جواب بازی جدولانه 927 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 927 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 927

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

جمع ضمیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir

هر آنچه -> هرچه
باد برین -> صبا
بینش، نظر -> نگرش
گلوله تفنگ -> فشنگ
گفتار -> قیل
حمله کردن -> تهاجم
از هم جدا کردن -> گسستن
حسن معاشرت -> ادب
تندر -> رعد
اثر اسماعیل فصیح -> شرابخام اثر اسماعیل فصیح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
داشتن محبت نسبت به آدمیان -> بشردوستی
روز اول هفته -> شنبه
کالاها -> اجناس
لاقید -> سهلانگار
پایداری -> استقامت
ترس -> رعب
از حروف الفبا -> ضاد
بم‌ترین آلت موسیقی -> کنترباس
عضو بدن -> جگر
شهر خوزستان -> اندیمشک
پدر ترک -> اتا
اندازه -> فیت
ترس و خوف -> شکه
ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
نوعی خورش شیرین -> فسنجان
آشکارا -> صریحا
مجموعه‌خصایص یک شخص -> شخصیت
گیاه -> رستنی
به غیر از آن -> ماسوا
واحد پول ترکمنستان -> منات
شتر عرب -> ابل
یک دهم متر -> دسیمتر
صعود -> ارتقا
درس نخوانده -> امی
قومی باستانی -> پارس
صورت و شکل -> نقش
پرآب -> ابکی
کنیه‌ها -> القاب
بجا -> مناسبت
مردم شریف -> ابدال
حمل کننده -> حامل
نویسنده «نفرین زمین» -> جلالالاحمد
شرمساری -> خجالت
در حمام بجویید -> وان
دشوارتر -> اشق
حرف یونانی -> سای
اثر محمدتقی بهار -> سبکشناسی اثر محمدتقی بهار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شایستگی -> برازندگی
ظرفی بزرگ برای پخت -> دیگ
شدنی می‌شود -> باداباد
کشور سیاهان -> لیبریا
عامل تکثیر قارچ‌ها -> هاگ
وام‌دار -> مدیون
ثروتمند -> بای
تکنولوژی قرن -> نانو
مجلس عیش و نوش -> بزم
لبالب -> مملو
فراموش شدن چیزی در جایی -> جاماندن
از شهرهای استان یزد -> حمیدیا
شتر -> جمل
گیاه خاردار کوهستان -> گون
نوعی بازی با مهره -> دومینو