جواب بازی جدولانه 928 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 928 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 928

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

در کلاس درس بجویید -> تختهسیاه
اسب باربر غیر اصیل -> یابو
اختلال صدا -> خش
ابر باران زا -> صیبابر باران زا  در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اجاق برقی -> ماکروویو
ظرفی برای آشپزی -> تابه
مرد بزرگوار -> شیخ
صمیمی و خالص -> یکرو
مورچه ریز -> ذر
از بت‌های جاهلیت -> ود
سیخ کباب -> بابزن
خفه در آب -> غرق
جاندار تک سلولی -> امیب
گوشت ترکی -> ات
نوعی حج -> عمره
چشمی که ترکیده و مردمکش بیرون آمده -> باباغوری
خانه خدا -> کعبه
مختص کردن -> تخصیص
پارچه یمانی -> برد
غربال -> الک
فلاسک -> ترموس
زیستن -> بقا
روزی دهنده -> رازق
مثبت اتمی -> الکترون
شهر قم -> کهک
مایعی ضد عفونی کننده -> ساولن
جامه گشاد -> جبه
داروی استنشاقی -> بخور
کاستی‌ها -> نقایص
بدگویی کردن -> هجا
چاره‌اش کلید است -> قفل
کمبود -> نقص
فرمانروایی -> حکومت
شتر قوی بارکش -> لوک
هوشیار -> ذکی
میوه خوب -> به
آز -> حرص
راستی‌ها و درستی‌ها -> حقایق
از چاشنی‌ها -> سس
رمانی از فهیمه رحیمی -> باورافتاب
رویه و سطح چیزی -> صفحه
ریم -> چرک
از درختان جنگلی -> توسکا
پوشش پرندگان -> پر
جوان -> فتی
قوم کم حرف -> لر
بی‌آبرویی -> افتضاح
دستگاه اتصال برق -> سویچ
مکان -> جا
خلوص و صمیمیت -> صفا
قصه‌خوان -> نقال
با تأکید -> مصرا
سوسن زرد -> وج
بزرگ منشی -> مناعت
درون -> تو
اثر و نشان -> رد
جامه آخرت -> کفن
با خم می‌آید -> چم
سخن راندن -> تقریر
بازداشت کردن -> توقیف
دستینه -> امضا
آهوی ختن -> اف
کوشش -> سعی
پادواژه -> متضاد
نوعی حریر نازک -> وال
جهت -> سمت
حرص و طمع -> از
خالص -> قح
انگبین -> ظی انگبین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کارکنان -> اعضا
دستگاه آشکار کننده وجود فلزات -> فلزیاب