جواب بازی جدولانه 929 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 929 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 929

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

جانشین پادشاه -> ولیعهد
هوشمندی -> ذکا
اثر علی محمد افغانی -> سیندخت اثر علی محمد افغانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پایتخت یمن -> صنعا
واسطه -> میانجی
پرخاش و عصبانیت -> عتاب
تکبر کردن -> فره
گران، سنگین -> ثقیله
اثر ایان فلمینگ -> بکشوزندهبمان
بسیاری و افزونی -> اکثریت
نهادی در سازمان ملل متحد -> یونسکو
از کتب مقدس -> تورات
زوجه -> عیال
مزه ترش و شیرین -> ملس
پدر ترک -> اتا
بی‌دینی -> الحاد
پاره‌ای از چیزی -> شقه
شهر آذربایجان غربی -> خوی
عمل غذاسازی گیاه -> فتوسنتز
هم بستانه -> ابونمان
دور کردن -> دفع
باربر شهری -> وانت
مرد عرب -> رجل
لاغر -> نحیف
شفاف -> زلال
گناه شاعرانه -> گنه
اثر شهلا پروین روح -> حنای سوخته اثر شهلا پروین روح در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر ژولین گرین -> روزگارخوش
مداد طراحی -> اتود
غریبه نیست -> اشنا
خوشحال -> شاد
آسایش -> راحت
عضو پرنده -> بال
شفا -> بهبودی
ناشنوایی -> کری
پسوند شباهت -> اسا
منزلت -> شان
سنگی قیمتی و سرخ -> لعل
مخزن آب توالت -> فلاشتانک
طرف چپ -> یسار
پرنده شکاری -> باز
کارگری -> عملگی
پوشش -> ستر
بهشت جاوید -> عدن
رجحان -> فضیلت
بدوی -> اغازی
پایین‌تر، زیرتر -> اسفل
برش خربزه -> قاچ
از میان رفتن -> انقراض
واپسین -> اخری
گذشته -> متقادم
مانند -> همچو
فراوانی -> فزونی
شهر گیلان -> شفت
گیاهی مانند شبدر -> ترشک
باریک‌بینی -> دقت
هر فصل از اوستا -> نسک
به دندان گرفتن -> گاز
از عناصر گازی -> ارگون
بی‌اقبال -> بدشانس
همسایه آمریکا -> مکزیک