جواب بازی جدولانه 931 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 931 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 931

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بارکش شهری -> وانت
فشار و منگنه -> پرس
آبگیر -> برکه
بسنده -> کافی
گردن -> عنق گردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محصول پرگار -> دایره
نمناک -> مرطوب
تیزطبع -> ذکی
دست مالیدن -> لمس
داروی کاهش فشار خون -> کراتاگل
مثل انجام کاری به آهستگی -> لکلککردن
سایبان چشم -> ابرو
بازرگانی -> تجارت
کار بسیار سخت -> طاقتفرسا
شهر بندری چین -> شانگهای
تیر انداختن -> رمی
سر بی‌مو -> تاس
معدل -> میانگین
صدای گنجشک -> جیک
لحیم‌کاری -> جوشکاری
شوهر -> شوی
واحد وزن روسیه -> پوت
اراده قوی -> همت
کاج -> ناجو
ثابت و استوار -> پابرجا
بوهای خوش -> نفحات
مرکز عدسی -> کانون
پشت چهارم -> نبیره
کنایه از تندرو -> بادپا
دریاچه مرزی کانادا -> هورن
زردپی -> وتر
باعجله -> شتابان
باهم سخن گفتن -> گفتگو
سازش و آشتی -> صلح
طرف -> جانب
شلغم -> لفت
پرده‌در -> هتاک
دندان‌های تیز جلو -> ثنایا
پلیدی و ناپاکی -> الودگی
روشن و آشکار -> بدیهی
نشانه‌ها -> اثار
قصیده‌سرای عهد جلایریان -> سلمانساوجی
رفیق فالوده -> بستنی
سالخورده -> پیر
از نزولات -> برف
روش -> متد
بحرالروم -> مدیترانه
دربدری -> سرگردانی
جدول محاسبات نجومی -> زیج
باهم زندگی کردن -> همزیستی
تفسیر اوستا -> ایارده
ناز و عشوه -> لنج
الفت دادن -> تانیس
غرور -> کبر
دلسوز -> ریوف
تاج خروس -> کرت
توانایی -> نیرو
حمایت کننده -> جانبدار اثر علی محمد افغانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خرابی -> ویرانی
دلتنگی -> ضجر
مرد جوان -> نیو
صندوق کودکان ملل متحد -> یونیسف