جواب بازی جدولانه 932 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 932 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 932

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

زخمی -> جریحهدار
سخنران -> خطیب
آتشگیره -> خف
از عناصر اربعه -> اتش از عناصر اربعه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جانب -> سوی
طیر -> پرنده
آخرین سلسله پادشاهی ایران -> پهلوی
ار حروف الفبا -> صاد
عالم آخرت -> دارالبقا
خبررسان -> مخبر
نازش -> فخر
پول واحد اروپا -> یورو
معتقد به خدای یگانه -> خداپرست
درنوردیدن -> طی
رستنی چتری شکل -> قارچ
شراب‌خواری -> بادهنوشی
بی‌شرم -> وقیح
حذف کردن از لیست -> خطزدن
نزد عرب -> لدی
پاداش و جزا -> سزا
ویرانه -> خرابه
محکم و استوار -> قرص
پیشوا -> اسوه
اثر صادق چوبک -> اسبچوبی
پاره آتش -> شرر
کشور آسیایی -> مالزی
روزی -> رزق
ضخیم -> قطور
بازار سرپوشیده امروزی -> پاساژ
کلمه پرسش -> چرا
از درختان -> کاج
کرک میوه -> پرز
گرفتگی عضلات -> قولنج
سرزمین بلقیس -> سبا
نوعی سینی -> طبق
طلا -> زر
تصویر بدون رنگ -> طرح
گل پرپر شونده در باد -> قاصدک
برجسته زیر گونه -> لپ
اثر محمود دولت آبادی -> دیداربلوچ
گوینده -> ناطق
اثر آلفونس دوده -> ژاک
از شهرهای شمالی -> چالوس
روشنایی -> ضو
کوزه سفالی -> سبو
شکاف و رخنه -> جر
مطلوب و مقبول -> دلپذیر
تفرجگاه ساحلی -> پلاژ
شکاف و درز -> شق
مقابل عقلی -> حسی
پایتخت کره جنوبی -> سیول
اصل و گوهر -> نژاد
پنج ترکی -> بش
کج -> قیقاج
چاره و گزیر -> بد
از به پا کردنی‌ها -> شر
آهک -> کلس
کر شدن -> صم
رهبر -> پیشوا رهبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
امور مسلم -> حقایق
رودی در روسیه -> ولگا
کاغذ نامرغوب -> وب
گردن -> عنق
گرفتاری و مشکل -> محذور
گفتار -> قیل
سبب‌ها -> علل
فلس ماهی -> کچ
واحد سطح -> ار
گمراهی -> غی
بزرگترین رود آفریقا پس از نیل -> کنگو
قطعه قطعه هندوانه‌ای -> قاچقاچ