جواب بازی جدولانه 934 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 934 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 934

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

تنبلی و سستی -> کاهلی
سرای مهر و کین -> دل
دور شدن از اصول -> انحراف
برگزیدن -> انتخاب
شخص یا اشخاص نامعلوم -> فلانوبهمان
قومی باستانی -> پارس
بلی آلمانی -> یا
خیزاب -> ابکوهه
پایتخت موزامبیک -> ماپوتو
پدر -> بابا
کشور آفریقایی -> زامبیا
حرف یونانی -> لاندا
پوستین -> وات
اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> باکاروانحله اثر عبدالحسین زرین‌کوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی کلاه -> شاپو
شل شدن -> لقشدن
ارسال هوایی توپ -> سانتر
نوعی سوسمار بزرگ -> بزمجه
پوچ -> توخالی
همان آتشکده است -> اذرکده
بخشش -> وهب
بی آلایش بودن -> سادگی
مسخره کردن -> استهزا
از فلزات شکننده -> منگنز
شهر یزد -> بافق
دو یار هم‌قد -> اا
حس بویایی -> شم
سرگشته -> مدهوش
دین‌ها -> مذاهب
میانه‌ها -> اواسط
وی -> او
خودبین -> غد
شهرها -> مدن
معروف به بدی -> بدنام
تن‌ها، جسم‌ها -> اجرام
کردار و عمل -> رفتار
آسیاب آبی -> ابدنگ
متعهد -> ملتزم
دسته بی‌اهمیت سیاسی -> گروهک
فدراسیون جهانی فوتبال -> فیفا
پیرو دین موسی -> یهودی
فوت کننده -> دمنده
بازگردانیدن -> اعاده
صدای آزار دهنده -> نویز
زن ترسای پارسا -> راهبه
آسان گرفتن -> تساهل
ثابت و برقرار گشتن -> قایمشدن
محل تلاقی دو خط -> تقاطع
شکافته شده -> ترکیده
قطعه مدارهای الکتریکی -> تراشه
احساسات -> عواطف
بانگ قمری -> وت
روحانی دین هندو -> برهمن
فرستادن -> اعزام
آشکار کننده -> متبین
واحدی در سطح -> ار
کلام پرسش -> چی
از غزوات پیامبر -> بدر از غزوات پیامبر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بخشنده‌تر -> ارحم
اثر ابراهیم گلستان -> مدومه
حیله -> نارو
کم‌عرض -> باریک
از عناصر اربعه -> اتش
پایان، آخر -> منتها
محفظه فشنگ -> خشاب
دست عرب -> ید
زن پاک -> طاهره
حرف ندا -> ای
ستوده -> حمید
گرفتن چیزی -> دریافت
فعلی -> کنونی
خجل -> شرمنده