جواب بازی جدولانه 935 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 935 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 935

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

روز عربی -> نهار
حرف فراری -> جیم
پست -> ناکس
بها و نرخ کالا -> مظنه
امر از آمدن -> بیا
فهرست -> نمایه
رقاص -> پاکوب
وسیله احتیاطی -> یدک
انسان -> بشر
والی امروزی -> استاندار
کورس اسب -> اسبدوانی
مورد اتهام -> ظنین
قراضه و از کار افتاده -> لکنته
اثر خاجوی کرمانی -> کمالنامه اثر خاجوی کرمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به کار بردن -> استعمال
زیرانداز خفته -> تشک
ایستگاه قطار -> گار
غم‌انگیز و ناراحت کننده -> دراماتیک
شهر قم -> کهک
فریاد و فغان -> دادوقال
بانگ و صدا -> اوا
برای وصل کردن اجسام به کار می‌رود -> چسب
گیاه سرشوی -> سدر
میرا -> فانی
متصل شدن دو چیز به هم -> چسبیدن
به ترتیب -> مرتبا
آنکه در مستی شرارت کند -> بدمست
املاح اسید نیتریک -> نیترات
طبق مقررات -> قانونی
آواز دهنده -> هاتف
سگ بیمار -> هار
از شهرهای استان اصفهان -> دهاقان
چهار -> اربعه
از غلات -> ذرت
مشهور -> نامی
از ماه‌های سریانی -> اب
شیره درخت بلوط -> مازو
مستبد -> خودسر
شهر خراسان جنوبی -> قاینات
دنبال ساختن -> تذنیب
آب گازی شکل -> بخار
اثر بالزاک -> پسرعموپونس
غارت -> چپاول
خطی در دایره -> وتر
دوندگی -> خت
از وسایل بازی در پارک -> تاب
ثروتمند -> بای
سرود و نغمه -> خنیا
بخشیدن -> بذل
قدرت و نیروی‌مقاومت -> تابوتوان
سارق -> دزد
استان غربی -> کردستان
برچست قیمت کالا -> اتیکت
اثر علی اکبر دهخدا -> لغتنامه اثر علی اکبر دهخدا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ملک‌الموت -> عزراییل
ستایش -> حمد
خدا و ایزد -> بغ
زن گندم گون -> سمیرا
همراه با تب -> لرز
دردها -> الام
از خود راضی -> لوس
درس نوشتنی -> انشا
ساختمان چند طبقه -> اپارتمان
کشور آمریکای جنوبی -> ونزویلا
خوی و سرشت -> منش
بزرگترین اقیانوس -> ارام
تقویم -> سالنامه