جواب بازی جدولانه 936 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 936 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 936

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

ساکنان محل -> اهالی
نوعی غذا -> مرصعپلو
از ادات تشبیه -> سا
نوعی غذا -> باقالیپلو
ظرف مکان -> فی
از سازهای موسیقی -> بربط
مهم‌تر -> اهم
شریک زندگی -> همسر شریک زندگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آزاد و رها -> ول
زیر پا مانده -> له
از غذاها -> تهچین
ایزد -> اله
مهربانی -> رافت
مخفف اگر -> ار
مرغ سحر -> خروس
جاودانه -> بقیهالله
بی‌ریا -> مخلص
نوعی بیماری -> تیفوس
زه کمان -> چله
ژن هم‌ردیف -> الل
شتافتن -> تسریع
یاری کردن -> نصر
قشر -> لایه
از غذاها -> تاسکباب
بخشیدن -> عطا
از گازها -> اتیلن
گال -> جرب
قدرت -> نیرو
غذای ظهر -> ناهار
شناسنامه -> سجل
نیم‌سال -> ترم
نیم -> نصف
شهرنشین -> متمدن
نوعی خودرو -> اپل
دودمان -> نسل
امر به رفتن -> رو
طویله -> اغل
از فرشته‌ها -> ماروت
یال اسب -> فش
شیرینی سنتی استان گیلان -> رشتهخشکار
تشنه‌فریب -> سراب
زبان کشیدن -> لیس
غذای قلقلی -> کوفته
دوستی -> حب
پایتخت یونان -> اتن
روحانی زرتشتی -> مغ
بادام زمینی -> اراشید
مقابل جنوب -> شمال
نیلوفر هندی -> فل
جسد حیوان -> لاش
خنده‌رو -> بشاش
گستره بزرگ آبی -> دریا
حرف تنفر -> اف
کوهی در اردبیل -> سبلان
عید جدولی -> تت
رمزینه -> کد
فلز سنگین -> سرب
ریه -> شش
غذایی لذیذ -> اشکنه
باطل شدن -> منسوخ
جنس -> کالا
بغل و آغوش -> کش
ضد کیفی -> کمی
از درختان -> شمشاد
سلاح زنبور -> نیش سلاح زنبور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی شیرینی -> کاک
ضمیر غایب -> او
مانع آب -> سد
تاک -> مو
دیکته -> املا
از صادرات کشورمان -> خاویار