جواب بازی جدولانه 937 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 937 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 937

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

کنایه از شرمسار -> روسیاه
کبد -> جگر
مراسم بزرگداشت -> یادبود
نوعی تفنگ قدیمی -> سرپر
اثر فهیمه رحیمی -> خیالتو اثر فهیمه رحیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پستاندار دریایی -> نهنگ
پیکر و اندام -> جثه
چهار -> اربعه
پرتیراژ -> کثیرالانتشار
اسباب -> اثاثیه
کمک کننده -> یاریگر
حقوق ماهانه -> مواجب
وسیله برف‌روبی -> پارو
دور بازی در والیبال -> گیم
صورت ظاهری -> نما
نماد -> سمبول
رفیق مشهدی -> یره
باختر -> غرب
نابود -> سربهنیست
اثر صادق هدایت -> سگولگرد
بسیار و فراوان -> بسی
قعر آب -> بناب
آینده -> اتی
بخشنده -> واهب
بزرگتر -> اعظم
نوک کوه -> قله
پایتخت بروندی -> بوجومبورا
رئیس آشپزخانه -> خوانسالار
شیون و زاری -> ندبه
زاهد -> پارسا
قایق، کرجی -> بلم
نقیض بیداری -> خواب
رهن -> گرو
زنگ کوچک گردن چهارپایان -> زنگوله
بی‌باک -> دلیر
پوشاک -> لباس
نگهبان -> بپا
اثر علی شریعتی -> اثارگونهگون
دراز -> بالابلند
رفت و آمد -> تردد
دیوار بلند -> ترا
تندخویی و بی‌رحمی -> خشونت
یار کلنگ -> بیل
شماره نخستین -> یک
میوه، بار -> ثمر
شهرنشینی -> مدنیت
دیپلماتیک -> سیاسی
برودت -> سرما
همراه کوپال -> یال
اثر صادق کرمیار -> فریاددرخاکستر اثر صادق کرمیار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بی‌عار و ولگرد -> الدنگ
آشکار کردن -> اکتشاف
اکنون -> حالا
ضمیر خارجی -> یو
از جان گذشته -> فدایی
کوچ کردن -> رفتن
یکی از حشرات -> حشره
از سوره های قرآن کریم -> فتح
عدد فوتبالی -> نود
تله صیاد -> دام
تمام چیزی -> ششدانگ
پایتخت بوسنی و هرزگوین -> سارایوو
ادراک کردن -> فهمیدن