جواب بازی جدولانه 938 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 938 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 938

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

پوست بز دباغی شده -> تیماج
خرده سنگ‌های ریز -> شن
غیر حرفه‌ای -> اماتور
فریب دادن -> اختداع
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری -> پروازشبانه اثر آنتوان دو سنت اگزوپری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
پرنده پستاندار -> خفاش
واحدی در سطح -> ار
ابزار درشت نمایی -> ذرهبین
آشپز ترکی -> توشمال
لرزیدن -> رعشه
اقرار کردن -> اعتراف
نوازنده -> رامشی
اثر محمد حجازی -> هما
اثر علی محمد افغانی -> شوهراهوخانم
اثر محمود دولت آبادی -> تهشب
شاخه‌ای از فیزیک -> اپتیک
ملامت -> شماتت
هلاک کردن -> تدمیر
پیمان زناشویی -> ازدواج
آرتیست -> هنرمند
مرده -> میت
دشواری -> وخامت
قرائت شده -> خوانده
آمیخته شده -> اغشته
تیز -> شارپ
حرص -> از
نیمه بار -> تا
بسته شده -> مسدود
سرچشمه‌ها -> منابع
گماشته -> مامور
آب بینی -> خل
مالک و صاحب -> ذا
ابر -> میغ
از علوم پایه -> فیزیک
اثر بزرگ علوی -> میرزا
پشتیبانی -> حمایت
جسور و دلیر -> نفسکش
پایان -> انجام
آشنایان و دمسازان -> محارم
کامل کننده -> متمم
خشکاندن آب زمین -> زهکشی
سیاره زهره -> ناهید
دلیری -> رشادت
ناله سگ -> زوزه
اثر دافنه دوموریه -> ربهکا
بردن به سوی کسی -> اوردن
صاحب بزرگواری -> ذوالقدر
محل ثبت نام بیمارستان -> پذیرش
اثر شارلوت برونته -> جینایر
روزنامه -> جریده
تفسیر کلام -> تاویل
ابریشم خام نتابیده -> کج
روغن مالی کردن -> تدهین
مربی شاهزادگان قاجار -> اتابک
پیش‌ها -> اوایل
بانگ قمری -> وت
از ادات تشبیه -> سا
نوعی جوجه تیغی -> تشی
آتشدان -> منقل
دنباله -> ادامه
اثر عبدالحسین زرین کوب -> سرنی اثر عبدالحسین زرین کوب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هنرپیشه نقش خنده‌دار -> کمدین
موی بلند -> گیس
کشور آفریقایی -> لسوتو
تنگدستان -> فقرا
سمبل ممانعت -> سد
تنها -> یگانه
سو و جانب -> زی
نوعی زردآلو -> قیسی
شهری در ترکیه -> دنیزلی
کامیون کشنده -> تریلی
استوانه موتور خودرو -> سیلندر