جواب بازی جدولانه 941 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 941 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 941

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

درنگ کردن -> تانی
از روی تدبیر کار نکردن -> ندانمکاری
آبرو -> شرف
ترعه -> کانال
ماه پنجم سال میلادی -> مه ماه پنجم سال میلادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از میوه‌ها -> انجیر
فیلمی از مجید مجیدی -> بچههایاسمان
فساد -> تباهی
سپاسگزاری -> شکران
آینده -> اتی
طلیعه اعداد -> یک
من و شما -> ما
خصومت -> افند
پوشاندن سطح یک فلز -> ابکاری
بیهوشی -> کما
اشاره به دور -> همان
مخفف چین -> چن
گویش -> لهجه
مرداب -> یا
چه بسیار -> بسا
از گازها -> اتان
پرده‌در -> هتاک
درنده جنگلی -> یشت
ویران -> یباب
خویشی‌ها -> نسب
هیزم -> هیمه
نوعی مسابقه دو استقامت -> ماراتن
عنصر بدن -> کلسیم
دیدار از اماکن متبرکه -> زیارت
محصول گریه -> اشک
دستور سکوت -> هیس
دشنام -> ناسزا
جعبه جادویی -> تلویزیون
نوعی برنج -> کات
خمیدگی کاغذ -> تا
ملامت -> نکوهش
گناه بزرگ -> کبیره
پشم سوخته -> کز
امر به نوشتن -> نویس
کیش و رسم -> ایین
جمع اسیر -> اسرا
سائل -> گدا
رشته -> سلک
معلم مدرسه ابتدایی -> اموزگار
اقامت گزیدن -> سکنی
میانه بدن -> کمر
همراه لرز -> تب
ضمیر فرانسوی -> وو
گندم -> اگ
تیرچه چوبی -> دستک
ترس -> جبن
حرف ندا -> ای
طبیعت چیزی -> ماهیت
آتشکده بزرگ ساسانی -> اذرگشسب
فنر ساعت -> زنبرک
تیر پیکان‌دار -> یب
انداختن -> پرتاب
تنفر -> انزجار
میخ کوچک -> پونز
قطار -> ترن قطار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
چغندر پخته -> لبو
اطراف دهان -> لب
عود -> ند
از نیمتنه‌ها -> کت
آتشگیر -> انبر
فیلمی از مجید مجیدی -> بدوک