جواب بازی جدولانه 942 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 942 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 942

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بالندگی -> نشوونما
رشد کردن -> قدکشیدن
تصویر -> عکس
درخشان -> تابناک
اثر ایوان تورگنیف -> ابلهسرنوشت اثر ایوان تورگنیف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
دفترینه کردن -> ثبتکردن
بر، پهلو -> کش
ناشنوایی -> کری
تفاله ابریشم -> لاس
شعله آتش -> لهب
قفسه میز -> کشو
با دست چیزی را نشان دادن -> اشارت
فیلم‌نامه -> سناریو
ایجاد بریدگی کردن -> خراشیدن
رطوبت -> نم
عدل -> داد
شهر شمالی -> نکا
مانند -> چو
زنبور سیاه -> بوز
اثر و نشان -> رد
از کسی جانب‌داری نمی‌کند -> بیطرف
ترکیب شبه فلز و اکسیژن -> اکسیداسیون
جلو -> پیش
گمان بردن -> ظن
ماه سرد -> دی
گیاه خاردار خوراکی -> کنگر
نصیحت -> اندرز
کرم نورانی -> شبتاب
جوان -> فتی
بلی آلمانی -> یا
به یاد آمدن -> تذکر
به دویدن واداشتن -> دواندن
قدم یکپا -> لی
زیرانداز خفته -> تشک
نگار -> بت
سیاه‌پوست -> زنگی
از انواع شعر -> قصیده
شبنم -> طل
میل کردن -> عطف
عرق کردن -> تعریق
مناجات -> دعا
غلبه کردن -> بذ
بازتابیده -> منعکس
باب -> در
پایتخت عراق -> بغداد
گدا -> متکدی
چسبناک -> دج
شکیبایی -> صبر
از شاهان پیشدادی -> جم
کنار و جانب -> طف
ردیف -> صف
تندر -> رعد
توانایی و قدرت -> دسترس
فریاد کشیدن -> جیغزدن
بی‌غلط کردن -> تصحیح
دو یار هم‌قد -> اا
فعالیت سرگرم کننده -> بازی
موی پیچیده -> جعد
کامل و تمام -> جامع
دراز شدن -> تمدد
معمولا با پلو خورده می‌شود -> خورش
فرد -> شخص
لطیف -> نرم
به دست آوردن -> کسب
گردش کودکانه -> ددر
سرگشته -> هاج
نااستوار -> لق
محل دادسرا -> دادستانی
تیشه بزرگ -> تش
گل و لای -> وحل
مسلک -> طریقت
یدک -> رزرو
باب روز -> مد
اثر شهره وکیلی -> شبعروسیمن اثر شهره وکیلی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آزمندی -> شح