جواب بازی جدولانه 943 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 943 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 943

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

مطالعه صداهای زبان -> اواشناسی
پرش کردن -> جهیدن
عضو کابینه -> وزیر
زمان بی آغاز -> الست
کوزه سفالی -> سبو
روغن و چربی -> په
به صورت جسم در آمده -> مجسم
کشوری در آمریکای شمالی -> پاناما
پاره آتش -> شرر
مفصل و با شرح جزئیات -> باابوتاب
مقنعه -> واشامه
تفتیش کننده -> بازجو
اجرت -> کارمزد
اثری از الکساندر‌پوشکین -> کولیها اثری از الکساندر‌پوشکین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده -> کاتب
مفصل دست -> ارنج
ایالتی در آمریکا -> نبراسکا
نوعی چسب گیاهی -> سریش
زنجیره -> سریال
آقای اسپانیایی -> دن
پیرامون -> حوالی
تمرین -> ممارست
از شهرهای استان گلستان -> کلاله
بالش -> متکا
گیاه رنگ مو -> حنا
چاق و فربه -> پروار
سوغات گجرات -> تمر
مالک و صاحب -> ارباب
سرگرم شدن به بازی -> بازیکردن
غذای کم‌مایه و بی‌مزه -> ابزیپو
تردستی -> شعبده
سرخ کمرنگ -> ال
کارپرداز -> مباشر
از مرکبات -> دارابی
فرود آمدن -> تنازل
شهر تهران -> دماوند
زانوی در -> لولا
یک دفعه -> یکبار
بازیچه -> لعبت
اثر دقیقی -> گشتاسبنامه
پاسداری -> نگهبانی
آفریدگار -> ایزد
استخوان پاشنه پا -> بل
دریا -> یم
صدای آزار دهنده -> نویز
از صور فلکی -> دباکبر
گورکن -> حفار
علامت بالای حرف -> فتحه
شهر مازندران -> نکا
عدالت ندارد -> بیانصاف
زرنگ -> زبل
دشوار -> متکلف
شیپور شکارچیان -> بورو
بلدرچین -> وشم
درس خوانده -> ملا
مناجات -> دعا
حرف نفرت -> اف
رشک بردن -> حسادت
رشد کردن -> روییدن
بالاتر از سرگرد -> سرهنگ
شهر مرکزی -> شازند شهر مرکزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
باربر -> حمال
وارونه -> برعکس
حدس -> ظن
از سوره های قرآن کریم -> الرحمن
از حروف یونانی -> سای
مظهر لاغری -> نی
درک و شعور -> فهم
محل ورود -> در
پایه، پی -> اس
مرهم -> ضماد
اثر امیل زولا -> نانا
خط تصویری -> هیروگلیف