جواب بازی جدولانه 944 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 944 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 944

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

مالدار و دارا -> ثروتمند
از سازهای زهی -> ویولا
سخن زیر لب -> ژک
ابریشم خام -> قز
دوم -> ثانی
زمین صاف و هموار -> جلگه
مقیاس طول -> پا
از سیارات -> زهره
از القاب بزرگان ترک -> بگ
دور اندیشی -> احتیاط
پایه اداری -> اشل
اثر آلفونس دوده -> قصه های دوشنبه اثر آلفونس دوده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سؤال و جواب تلویزیونی -> مصاحبه
عقیم -> اجاقکور
خارج کردن -> دراوردن
ضمیر خارجی -> یو
نظر دیگری را خواستن -> استشاره
عدسی دوربین -> لنز
ناگهان خودمانی -> زرت
از شهرهای استان البرز -> هشتگرد
رام -> اهلی
از ماه‌های فرنگی -> اوت
اثر بهرام صادقی -> ملکوت
ولگردی -> هرزگی
کلام و نطق -> سخن
حتمی و قطعی -> مسلم
نادرست -> غلط
وسیله برش نجار -> اره
بدین جهت -> لذا
سنگ آسیاب -> اس
مهربانی‌ها -> الطاف
حیاط پشت خانه -> حیاطخلوت
در حال غل خوردن -> غلتان
اثر چارلز دیکنز -> دامبیوپسر
عملی در نماز -> رکوع
دلپذیر و خوشایند -> دلکش
عمومی‌تر -> اعم
بر خود واحب کردن چیزی -> نذر
دستگاه نساجی -> هف
سرای مهر و کین -> دل
فرو رفتن در آب -> غوطه
باهوش -> هوشمند
شکلک سازی -> ادااطوار
میل کردن -> عطف
شاخه باریک و دراز -> ترکه
زمین دور از آب -> لیا
تصدیق عرب -> نعم
مار عظیم الجثه -> بوا
خواهشگر -> شافع
گیاه الیافی -> کنف
وسنی -> هوو
جامه حمام -> لنگ
صندلی راحتی -> مبل
از غلات -> ذرت
پزشکی -> طب
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
آشیانه مرغ -> عش
چهار نعل رفتن اسب -> یورتمه
سال ترکی -> ییل
قورباغه -> غوک
داخل شدن در چیزی -> نفوذ
آتشفشانی در شیلی -> لاسکار
کنار -> پهلو
مهلت و امان -> زنهار
سرخ مایل به بنفش -> ارغوانی
آرایش -> قروفر
گاو کوهی -> گوزن
موش خرما -> راسو
اثر غلامحسین ساعدی -> توپ
تر و آبدیده -> خیس
شایسته‌تر -> احق
نحوه آرایش داده‌ها -> فرمت
اثر صادق چوبک -> قفس
زیرک -> رند
تابه نان پزی -> ساج
شکستن -> کسر
گل نومیدی -> یاس
چهره شطرنجی -> رخ
حلق -> گلو
باقی جان -> نا
گوشت کبابی -> راسته گوشت کبابی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محل ورود -> در
با صراحت سخن گفتن -> رکگویی
مایه تباهی -> امالفساد
اسباب خانه -> سامان
در نهان و آشکار -> سراوجهرا
قتل سیاسی -> ترور