جواب بازی جدولانه 950 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 950 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 950

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر ویکتور هوگو -> مردیکهمیخندد
اثر الکساندر دوما -> اسکانیو
انسان‌ها را از ظاهر می‌شناسد -> ادمشناس
تنگدستی -> فقر
کنیه حضرت آدم -> بوتراب
دوری کردن -> فاصلهگرفتن
دارای پیشینه -> سابقهدار
تافتن ریسمان -> مسد
اثر کافکا -> مسخ اثر کافکا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نوعی ساز بادی -> صور
سبب -> علت
تیره رنگ -> مشکی
مردم پست -> اراذل
خوف‌انگیر -> هراسناک
کتاب مانی نقاش -> نگارخانه
نقره -> سیم
کیسه حمام -> لیف
سود حرام -> ربا
آتشگیره -> خف
حرف پیروزی -> وی
خلوت کردن -> قرق
خواری و نرمی -> ذل
تکثیر میکروب در بافتها -> عفونت
اثر دافنه دوموریه -> پروازشاهین
ویژه -> خاص
پسوند تصغیر -> چه
محل ورود -> در
بیگانه -> خارجه
بلاتکلیف ماندن امری -> تعلیق
شیره آبکی نباتات -> لنف
بالای بیگانه -> اپ
رقاص -> مطرب
مبارک -> فرخنده
بانگ -> غو
کشور آفریقایی -> مصر
سرشت -> خو
توانا -> قادر
پیروی -> تبعیت
بانگ سگ -> وغ
روز عرب -> یوم
دقیقه انگلیسی -> مینوت
ماست آبکی -> دوغ
اثر قلم بر روی کاغذ -> خط
پیرو آیین بها‌ء -> بهایی
اثر پا -> رد
گوشت کبابی -> راسته
مجله مدل لباس -> بوردا
راندن مزاحم -> دک
آسمانخراش -> برج
سه کیلو -> من
بانگ قمری -> وت
جمع کردن -> ضم
زنبور سیاه -> بوز
وارونه -> پشترو
عهد و پیمان -> معاهده
به درست بودن مطلبی گواهی دادن -> تصدیق
بی هوشی -> غش
چرخ اتومبیل -> تایر
جام ورزشی -> کاپ
میانه -> اوسط
ورزش راجر فدرر -> تنیس
یک بار رکوع در نماز -> رکعت
آز -> حرص
سریع -> زود
بخشی از اوستا -> یشت
پول خرد هندی -> انه
حرف هشتم یونانی -> تتا
حرف هفدهم یونانی -> رو
اثر جرج اورول -> هوایتازه
خدا و ایزد -> بغ
تیره و تار -> کدر
ناقص -> معیوب
منسوب به شش -> ریوی  
آفت گندم -> سن آفت گندم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سر در آب فرو بردن -> غوطهخوردن
صدای کوبیدن در -> تق