جواب بازی جدولانه 952 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 952 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 952

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

عاقبت اندیشی -> پیشبینی
گواهی دادن -> شهادت
مالک و صاحب -> ذو
صف -> رج
سوراخ -> حفره
مدرسه قدیمی -> مکتب مدرسه قدیمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سیلی -> چک
عقل درستی ندارد -> مشنگ
بلی آلمانی -> یا
بالاترین مقام نظامی اروپایی -> مارشال
کمان تیراندازی -> شیو
اثر بالزاک -> دخترچشمطلایی
عفو کردن -> بخشایش
تقلب در وزن جنس هنگام فروختن -> کمفروشی
به سخن آوردن -> استنطاق
ترمز چهارپا -> هش
ایستادن -> برخاستن
مرکز استان البرز -> کرج
خجسته -> سعد
اثر مهرداد اوستا -> تیرانا
بانگ -> خروش
واحد شمارش مغازه -> باب
درمانده و گرفتار -> زابرا
از هم جدا شده -> گسسته
آلونک -> کپر
یرقان -> زردی
واحد نظامی -> تیپ
خستگی -> تعب
علت -> سبب
آسیب -> اک
کشور آفریقایی -> کومور
کسی که به سختی انتخاب می‌کند -> مشکلپسند
هجوم بردن -> تاختن
ترس‌آور -> دهشتانگیز
مانند بودن -> تشبه
پارچه ابریشمی رنگین -> دیبا
کلک -> دوز
بستگی داشتن -> ربط
تنپوش زنانه -> یل
ترک خفیف استخوان -> مو
از گیاهان دارویی -> خطمی
دزدیدن -> کشرفتن
شرابخوار -> بادهپرست
بدگویی کردن -> هجا
کرم شب‌تاب -> اتشک
یگانه -> احد
قرقی -> قوش
کیهان -> فضا
استوانه دراز میان تهی -> لوله
سوراخی در کوه -> غار
زاویه خارجی -> نبش
برش خربزه -> قاچ
حرف ششم یونانی -> زتا
نگهبان -> عسس
میان تهی -> جف
به پایان رساندن -> ختم
گربه عرب -> هر
سنبل رومی -> ناردین
به سزاتر -> احق
دسته و گروه -> فوج
افتاده -> خاضع
نواختن آلت موسیقی -> ساززدن
زندگی -> زیست
گیاه -> رستنی
خردل -> اسفندان
کشور آسیایی -> لایوس
نمودار اطلاعات -> چارت
غده خوراکی لایه لایه -> پیاز
ماتم -> سوگ
ایستگاه قطار -> گار
کهنه پرست -> امل
درآمد از فرصت‌ها -> رانت
شکل، هیئت -> طرز
ریسمان -> رسن
به جا آوردن -> ادا
اتومبیل صحرا -> جیپ
حشره کش قدیمی -> ددت
تخم مرغ فرنگی -> اگ
چینه دیوار -> دای
بخار دهان -> ها
افزونی -> زیادت
بوی رطوبت -> نا بوی رطوبت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افزودن -> ازدیاد
جلوی جریان چیزی را گرفتن -> بنداوردن
جمعه -> ادینه
کشوری در قاره سیاه -> تانزانیا
ورزش جوکوویچ -> تنیس