جواب بازی جدولانه 954 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 954 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 954

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

معبد یهودیان -> کنشت معبد یهودیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
تقاضانامه -> درخواست
از سازهای بادی -> ترومبون
فراورده زنبور -> عسل
خشنود نیست -> ناراضی
تا پایان زندگی -> مادامالعمر
مردن -> جانسپردن
فاخته -> ورش
ماده ضد عرق -> زاج
عقاب -> دال
عیب و ننگ -> عار
درشت -> زمخت
جنبان -> لرزان
زیرمجموعه فرمانداری -> بخشداری
پایتخت گینه استوایی -> مالابو
آماده برای پاسخ گفتن -> حاضرجواب
تغییر صورت دادن -> نسخ
نخ‌های افقی پارچه -> پود
لغزنده -> لیز
از خدایان مصر -> رع
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی -> دراستینمرقع
دودل -> مردد
روش و طریقه -> متد
فلز سنگین -> سرب
همان آتش است -> تش
روز عرب -> یوم
بالای بیگانه -> اپ
دومین -> ثانوی
دزدی -> دستبرد
بدخوی -> کجخلق
از قالب‌های شعری -> مثنوی
فصیح -> غرا
به سوی -> در
کوچک -> صغیر
مقراض -> دوکارد
پالان چهارپا -> جل
بانگ -> صدا
پاره کردن -> جر
کارآزموده -> مجرب
تسمه گردن چهارپا -> افسار
درون دهان -> نج
چگونگی کسی یا چیزی -> صفت
از روی قاعده -> اصولا
عدد فوتبالی -> نود
چوب گردن گاو -> جغ
بسپار -> پلیمر
کیسه -> خی
یکی شدن -> اتحاد
چاپ با چاپگر -> پرینت
درون دهان -> بچ
شگون -> فال
امرود -> مل
غنیمت جنگی -> فی
بزرگ و گنده -> گت
فلز رخساره -> روی
درخشش -> تلالو
زمان آینده -> مستقبل
خالص گردیدن -> صراحت
آقای اسپانیایی -> دن
دیفتری -> خناق
پارچه نخی نازک -> چیت
سخا -> بخشش
نیک شدن -> صلاح
پوشش اسلامی -> حجاب
دریای عرب -> بحر
مظهر پلیدی -> دیو
حشره آفت مزارع -> ملخ
با توپ آید -> تشر
ناپدری -> راب
کلام معتبر -> نص
نادختری -> دختراندر
دشمن سخت -> لد
نیروی زندگی -> جان
آنچه به دست آمده -> ماحصل
سزاوار -> لایق
عدد تنفسی -> شش
اثر ایوان تورگنیف -> درشرفوقوع اثر ایوان تورگنیف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
معبود دروغین -> بت