جواب بازی جدولانه 955 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 955 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 955

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر صادق هدایت -> سایه مغول اثر صادق هدایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متمایل به یک جهت -> یکوری
پارچه بین رویه و آستر -> لایی
سرخ -> قرمز
نوعی لباس بلند مردانه -> قبا
کشیش -> قس
حلال رنگ -> تینر
وسیله سنجش اسید و باز -> تورنسل
دارو -> دوا
شرابخوار -> بادهپیما
پایتخت لیختن اشتاین -> فادوتس
باقی‌مانده‌ها -> بقایا
شهر استان خوزستان -> باغملک
کم پهنا بودن -> باریکی
جای گرفتن چیزی -> ماخذ
فراق -> دوری
نوعی نقشه کامل -> جهاننما
ثمر، بار -> میوه
شکم روش -> اسهال
عرق نیشکر -> رم
جامعه‌ها -> جوامع
دیباچه -> سراغاز
سرد شدن -> برودت
نشانه تیراندازی -> سیبل
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
دستور زبان انگلیسی -> گرامر
یک پنجم -> خمس
بزرگ ایل و طایفه -> بکتاش
کشور آفریقایی -> مالاوی
شوخ -> بذلهگو
چسبانیدن -> الصاق
درخت انگور -> مر
میان‌تهی -> کاواک
قند سوخته -> کارامل
از روی قاعده -> اصولا
کنایه از اتومبیل کهنه -> اهنپاره
شتر بی‌کوهان -> لاما
خشکی مزاج -> یبوست
حرف چهارم یونانی -> دلتا
اثر نظامی گنجوی -> خسرووشیرین
ویژه -> اختصاصی
برافراشته -> معلا
قلم تخته سیاه -> گچ
سودای ناله -> اه
سرزنش کردن -> نکوهش
فتنه‌جو -> اشوبگر
بیشتر -> اغلب
کشور آسیایی -> عراق
حرف خوردنی -> نون
سازنده آهنگ -> اهنگساز
دوبین -> لوچ
پاره آتش -> سینجر
دسته و گروه -> اکیپ
همدم -> یار
از حشرات گزنده -> ساس
اجاره بها -> کرا
بانگ سگ -> وغ
نوعی آبنبات -> پولکی
اسب ترکی -> ات
پرنده‌ای کوچکتر از کبک -> تیهو
برگ گل -> گلبرگ
جویها -> انهار
شکافنده -> باقر
دارای رنگ تیره -> شبرنگ
کلام پرسش -> چی
زمان مرگش فرا رسیده -> اجلبرگشته
در شلوار هم هست -> فاق
نشانه نفی و سلب -> بی
سود حرام -> ربا
بریدن سر قلم -> قط
طاقچه بالا -> رف
شیوه و روش -> سیاق
حریفان -> رقبا
اثر فرزانه کرم پور -> نقطه گریز اثر فرزانه کرم پور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir