جواب بازی جدولانه 957 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 957 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 957

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر الکساندر پوشکین -> دختران سیاه اثر الکساندر پوشکین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همراه کوپال -> یال
شراب -> خمر
لذت‌ها -> لذایذ
رنج و محنت -> لگ
مورد بحث -> مطرح
غذای بیمار -> اش
سوسمار -> ضب
زدن قلب -> ضربان
اثر گراهام گرین -> کنسولافتخاری اثر گراهام گرین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
قوانین حاکم بر رفتار نظامیان -> انضباط
میخ سر پهن -> گلمیخ
سقف محدب -> طاق
اجسام ریز -> ذرات
مرغ سحر -> شباهنگ
عهد و پیمان -> شرط
واسطه -> دلال
کله -> سر
روحانی زرتشتی -> موبد
قوم کم‌حرف -> لر
همراه مرج -> حرج
انکار کردن -> حاشا
اشاره به دور -> همان
تازه ترکی -> ینی
زشت و پلید -> قبیح
مقابل -> ازا
نوعی گل سرخ -> لاله
کشور آمریکای شمالی -> پاناما
سنگ آتشفشانی -> اذرین
اهل و عیال دارد -> متاهل
کالا -> جنس
سال ترکی -> ییل
مقتضی -> لازمه
تحمل ناز کردن -> نازکشیدن
داماد -> ختن
دهان کجی -> یی
شهر مرکزی -> نیمور
نوعی برادر و خواهر -> ناتنی
ویتامین جدولی -> کا
نویسنده «غیب گوی روستا» -> روسو
پسوند آلودگی -> اگین
شهرستان آذربایجان‌شرقی -> چاراویماق
خشنودی -> رضا
تربت -> خاک
پاساژ -> بازارچه
واحد پول ترکیه -> لیره
گوارا -> هنی
ماهی هزار کیلویی -> تن
از حروف یونانی -> مو
تراشیدن -> حک
گمراه کننده -> ضاله
سر -> کله
سخن بی‌پرده -> رک
اداره کننده کارهای شخص بزرگ -> پیشکار
نامبارکی -> نحوست
گفتگو -> محاوره
حرف پانزدهم یونانی -> امیکرون
کشوری در قاره کهن -> لایوس
پهلوان -> یل
شهری در ترکیه -> ادانا
هالو -> سادهلوح
کلام پرسش -> ایا
نوعی اسباب بازی -> لگو
آقای اسپانیایی -> دن
مالک و صاحب -> ذا
میوه ترش و شیرین -> لیمو
علامت جمع -> ان
ناخوشایند -> ناگوار
کمربند نظامی -> فانوسقه