جواب بازی جدولانه 959 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 959 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 959

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر آلبر کامو -> کالیگولا اثر آلبر کامو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صافی -> فیلتر
پند دهنده -> ناصح
کفیل -> ضامن
برادر پدر -> عمو برادر پدر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بدون موی -> لغ
رب‌النوع -> الهه
سپاس داشتن -> امتنان
چینه دیوار -> دای
قطعه بالای سیلندرها -> سرسیلندر
بانشاط و سرحال -> سردماغ
به علاوه -> مضافا
به درستی -> حقیقتا
مرغ ماهیخوار -> حواصیل
چندین درس -> دروس
گیاهی طبی -> ساتل
کنایه از شخص عبوس -> ایینهدق
بومی -> محلی
سنگ شده -> متحجر
پایین حوض -> تگ
پیش‌تر، جلوتر -> فراتر
شیطان -> اهریمن
برگزیده -> ممتاز
سخن بریده بریده -> منمن
پایین، به سوی پایین -> فرو
پیوست -> ضمیمه
زمان -> وقت
آشکار -> معلوم
غیر قابل کشت -> لمیزرع
مطلع -> مستحضر
از اسباب بازی کودکان -> جغجغه
لحظه -> دم
کهنه پسند -> مرتجع
به اختصار -> اجمالا
دلایل آشکار -> بینات
مسئول امور منزل -> خانهدار
وزن موسیقی -> ریتم
از سنگ‌های قیمتی -> یاقوت
بیشتر -> اغلب
اثر نظامی -> اسکندرنامه
استنطاق -> بازجویی
بهرام -> مریخ
امرود -> مل
به دنیا آوردن -> زا
خنک کردن -> تبرید
تراژدی -> غمنامه
میدان جنگ -> مصاف
از پاپوش‌ها -> چکمه
قطار -> ترن
سنگ بزرگ مسطح -> تختهسنگ
کمتر -> اقل
عکس العمل -> واکنش
اهالی یک مملکت -> تبعه
خوردن عرب -> اکل
حق ناحق -> وتو
فرزند -> ولد
کلام معتبر -> نص
معالجه -> مداوا
خدای باستان -> را
پس ماندن -> تاخر
دارای سبیل پرپشت -> سبیلو
صمغ ساقه گون -> کتیرا
فرمانده ارتش -> امیر
بازتاب -> رفلکس
از مذاهب بودایی -> ذن
نوعی ستاره -> دنبالهدار
شکاف و تراک -> کاف
شهری در فرانسه -> کن
نوعی ماهی -> شیم
یونجه -> قت
آسیب -> اک
چوبدستی کلفت -> چماق
ولی -> لیکن
اثر جامی -> هفتاورنگ