جواب بازی جدولانه 961 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 961 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 961

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

حرف تردید -> یا
فیلم بهمن فرمان‌آرا -> خانهقمرخانم
عدد ماه -> سی
محل پرتاب موشک -> سکو محل پرتاب موشک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
فیلمی از پوراحمد -> کفشهایمکو فیلمی از پوراحمد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
جهت -> ور
فیلمی با بازی رضا کیانیان -> وقتیبرگشتم
آگاهی -> وقوف
قصر -> کاخ
عریان -> رت
حرف فاصله‌انداز -> تا
اخمو و بدخو -> ترشرو
حرف صلیب -> تی
کالبد و بدن -> تن
خوی و طبیعت -> منش
کلاه انگلیسی -> هت
اسلحه -> قور
سی روز -> ماه
زندگی و دوام -> بقا
حرف نازی‌ها -> اس
جنین -> رویان
فیلمی از وحید موسائیان -> تنهاییباد
لاغر شدن -> نحافت
ریختن آب -> صب
بینی -> مشام
خانه دارای حیاط -> ویلا
سوریه قدیم -> شام
جنس زمین فوتبال -> چمن
پرحرارت -> گرم
مرتجع لاستیکی -> کش
کارگردان لیسانسه‌ها -> سروشصحت
سره -> ناب
فلس ماهی -> کچ
دور شونده -> واگرا
گذرگاه شهری -> خیابان
بدون دقت -> سرسری
فیلمی از محمد بانکی -> توومن
ظاهر ساختمان -> نما
پاروی قایقرانان -> فه
شفاعت کننده -> شافع
مریض -> ناسالم
عدد ماه -> سی
موسم سرما -> شتا
از القاب بزرگان ترک -> بگ
جوان -> برنا
برادران -> اخوان
مزه خرمالو -> گس
بازیگر خون‌بازی -> بیتافرهی
عظمت -> کبریا
مقابل کند -> تیز
آش -> با
فیلمی از اصغر فرهادی -> شهرزیبا
کشنده بی‌صدا -> سم
ساکن قطب -> اسکیمو
تعجب و حیرت -> شگفتی
جانور درنده -> دف
تیغ گل -> خار
حرف ربط -> پس
حرف انتخاب -> یا
هواپیمای عجول -> جت
نقیصه و بدی -> عیب
حس شده -> محسوس
فرسوده شده -> پوسیده
آن سوی چیزی -> ماورا
زایش -> زا
کشور آفریقایی -> لیبی
شکل و ریخت -> فرم
ساییده شده -> سوده
خودداری از غذا خوردن -> امساک
پوشیدگی -> خفا
آواز دادن -> نود
کیوان -> زحل
خوب -> نیس
ناتوان -> زار
مرغ انگلیسی -> کن
موسیقیدان -> موزیسین
نت میانی -> لا
مقابل شب -> روز
آمیخته به سم -> زهرالود
اثر داستایفسکی -> بوبوک
وحشت کردن -> هراسیدن
توانایی -> یارا