جواب بازی جدولانه 964 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 964 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 964

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

علت -> سبب
بن و ریشه -> جذر
از خدایان مصر -> رع
اهریمنان -> شیاطین
تابان -> ساطع
کار پوشیده -> سر
همراه مرج -> حرج
شگفتی -> عجب
حرارت و گرمی -> تاو
غمگین -> اسی
سخن، کلام -> قال
بخت و طالع -> فال
بریدن گلو -> ذبح
قبل از طبقه اول -> همکفبخور
جمع قطره -> قطرات
مختار -> مستقل
اثر جلال آل احمد -> مدیرمدرسه
طاقچه بالا -> رف
مردم فرومایه -> حشو
پاکیزه -> طاهر
تمام قد -> قدییب
حجامت کننده -> حجام
برنامه کاربردی تلفن همراه -> اپ
از نام‌های خدا در قرآن -> قیوم
حکمت ماروا الطبیعه -> متافیزیک
حریص -> طماع
پل چوبی -> سل
دشمن سرسخت -> لد
اثر ایوان تورگنیف -> شاهلیراستپها
کلام آرزو -> کاش
شهرها -> مدن
مأمور تمیز کردن خیابان‌ها -> رفتگر
اثر بزرگ علوی -> میرزا
پارکت نوعی از آن است -> کفپوش
کرک و پشم -> پت
جلف -> قرتی
دستور -> امر
شریک -> سهیم
آب دهان -> تفسهیم
انس نگرفته -> نامالوف
شهر آذربایجان شرقی -> جلفا
رزمی -> جنگی
لقب اشرافی انگلیس -> لرد
آگهی تلویزیونی -> تیزر
پول خارجی -> ارزتیزر
نکوهیدن و بدگویی -> ذم
سر و کله -> راس
بازنویسی -> پاکنویس
دستگاه و نظام -> سیستم
همراه با هم -> توام
عضو راهرو -> پا
کینه -> وژ
داروی استنشاقی -> بخور
طلایی -> زرین
تیر پیکان دار -> یب
ارتقا دادن نرم‌افزاری -> اپگریت
از ورزش‌های زمستانی -> اسکی
لیقه -> تلی
نقش هنری -> رل
مؤاخزه -> بازخواست
خردمند -> عاقل
دستگاه نمایش اسلاید -> پروژکتور
ریز نمرات -> بارم
قدرت و توانایی -> وسع
سایبان -> افتابگیر
کشوری در قاره کهن -> نپال
آتشدان حمام -> تون
گمان بردن -> توهم
مرغ به دنبالش می‌گردد -> جا
نزدیک -> مقارن
جستجو کننده -> جویا جستجو کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
منسوب به لر -> لری
مشابه -> متجانس مشابه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir