جواب بازی جدولانه 965 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 965 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 965

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر امیل زولا -> سهمسگانشکاری
بستن، دوختن -> رتق
داد و فریاد توخالی -> هارتوپورت
پیشوای زرتشتی -> مغ
کنایه از آدم خانواده‌دار -> استخواندار
خورشت پر روغن -> مسما
پشته بلند -> تپه
از حالات آب -> یخ
بنده زرخرید -> قن
غرقه کردن -> تغریق
بانگ و آواز -> ژخ
کشیش -> قس
سایبان کوچک دسته‌دار -> چتر
تفاله -> تخ
خسران -> ضرر
پنجه انسان -> چنگ
آبدست -> وضو
جوجه تیغی -> خارپشت
نگاه خیره -> زل
شهری در آلمان -> اشتوتگارت
همانندی -> تشابه
امر از گفتن -> گو
نیکوکار -> برره
معدنی -> کانی
شهر همدان -> رزن
یقین داشتن -> علم
آدم بدقلق -> نرو
کرانه و مرز -> حد
فاتح -> لشکرگشا
دریغ -> اسف
از خدایان مصر -> رع
ماهیچه‌ها -> عضلات
حمام خودرو -> کارواش
آزمند ساختن -> تطمیع
بلند شدن -> اعتلا
بیان مطلب با احترام -> عرض
معبود دروغین -> بت
ایست قلبی -> سکته
سرخوشانه -> مستانه
لاغر -> غث
خطا -> سهو
جوان بی‌تجربه -> غر
طبیعی -> فطری
نزدیک کردن -> تقریب
بدون موی -> لغ
دزدی و غارت -> بچاپبچاپ
پلیدی -> خباثت
شهری در عراق -> نجف
کوتاه و فربه -> غک
مخوف -> دهشتناک
نت سوم -> می
طالب علم -> دانشجو
اثر آندره ژید -> درتنگ
بوی رطوبت -> نا
تمام قد -> قدی
چاق فرنگی -> فت
صحبت دوستانه -> چت
مالک و صاحب -> ذا
هجی کردن حروف -> هجا
خشم ناشی از رنج و اندوه -> دقدلی
پادشاهان مصری -> فراعنه
ریختن پول به حساب -> واریز
اجاق مخفی -> فر
آرزوها -> امال
شدیدتر -> اشد
دیده شدن -> رویت
کفش نظامی -> پوتین
باد برین -> صبا
چروک پوست -> یرا
پرهیزکاری -> تقا
انسان -> بشر
نیکو -> خوش
شیره خرما -> مت
موی سیاه و سفید -> جوگندمی
نفوذ کامپیوتری -> هک
کنایه از آسمان -> چرخ کنایه از آسمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شور و غوغا -> هایوهوی
آژیر -> الارم آژیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سازمان‌های مختلف -> تشکیلات
دکتر -> پزشک