جواب بازی جدولانه 966 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 966 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 966

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

کشوری در شرق هند -> بنگلادش
مخفف تو را -> ترا
نام قدیم آمل -> امارد نام قدیم آمل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
زردپی -> وتر
بازیگر سریال پایتخت -> لینداکیانی بازیگر سریال پایتخت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
نویسنده -> کاتب
دود -> دخ
چیرگی و غلبه -> استیلا
کنایه از کج و ناراست -> چپاندرقیچی
کنیه رستم -> تهمتن
خمیده و منحنی -> ناراست
نگهبانی -> پاسداری
قلعه حکومتی -> ارگ
لیست غذا -> منو
از خود راضی -> ننر
ور آمدن خمیر -> وز
کرسی و چهارپایه -> تخت
عدد ماه -> سی
گداطبعی -> کنسی
آهو -> مرال
خون سفید -> لنف
پیامبر هندو -> بودا
لوله گوارشی -> مری
بازیگر زن فیلم مخمصه -> لالهاسکندری
ایالتی در آلمان -> زارلند
روشنایی -> ضو
از شهرهای استان بوشهر -> دیلم
شکوه -> فر
دشمن سرسخت -> لد
پادشاه -> کیا
قایق پارویی -> کانو
شهر نیروگاه شمال -> نکا
زمین -> ارض
ناپخته و خام -> ناازموده
کلمه آرزو -> کاش
از گازها -> کلر
صندوق کودکان ملل متحد -> یونیسف
تپه -> تل
بنده خانه‌زاد -> قن
نان مانده -> بیات
شمشیر از غلاف کشیدن -> تجرید
پیمانه -> کیل
از عناصر اربعه -> باد
برنج شوشتری -> کات
از لوازم آرایش -> ریمل
فریاد و فغان -> داد
نادانی و کم‌خردی -> بلاهت
از ماه‌های فرنگی -> سپتامبر
جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی -> چالدران
آبنوس -> شیز
برجستگی لاستیک -> اج
نالوطی -> نامرد
سوی چپ -> یسار
پاشنه پا -> کعب
حرف ندا -> ای
پلیدی -> رجس
کرکس -> نسر
حسد -> رشک
سپیدار -> پد
فرو بردن غذا -> بلع
تصغیر مردم -> مردمک
سخن‌چینی -> سعایت
بافتها -> نسوج
رشته‌کوهی در قاره آمریکا -> راکی
بازیچه -> لعبت
بندگی -> یوغ
راهب بودایی -> شمند
تغار چوبی -> لاوک
آفت و گزند -> بلا
تاج خروس -> کرت
لنز -> عدسی
مقام -> جاه
مخالف هم بودن -> منافات
حاصل کار -> عملکرد
گذشت و عفو -> بخشایش
قورباغه -> وک
خودستایی -> منم
واحد پول ساسانیان -> درم
از جوندگان -> موش
حرف همراهی -> با
پاکیزه -> تمیز
نام دیگر کشور مراکش -> مغرب
کهنسال -> مسن
مرد خفاشی -> بتمن
واحد پول ژاپن -> ین
داخل -> درون
نام قدیم استانبول -> تختروم
پاسخ -> جواب
چروک پوست -> یرا
غذای زمین -> کود
رنگ ناخن -> لاک
حس بویایی -> شم
رنگ آتشین -> سرخ
اصرار کننده -> سمج
صدای کلفت -> باس
شیر خوردنی -> لبن
بزرگوار -> شریف
باقی جان -> نا
اسباب و لوازم -> وسایل
پیشوند فقدان -> بی
پشت سر -> ورا
رشته کوه کشور اندونزی -> باریزان
آرامش دهنده -> تسلیبخش
همه هستی -> کاینات