جواب بازی جدولانه 967 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 967 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 967

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

وسیله‌ای در شهر بازی -> چرخفلک
ار حروف الفبا -> صاد ار حروف الفبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عادت و خو -> داب
مهربانی -> عطوفت
رفتار به ناز -> چم
اثر لئو تولستوی -> سه پرسش متجاوز اثر لئو تولستوی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اولین عدد -> یک
آشکار کردن راز -> بث
میانه -> اوسط
دوازده امامی -> اثناعشری
اسباب خانه -> اثاثیه
هم عصر -> معاصر
سوغات کرمانشاه -> کاک
آشپز -> طباخ
سوتی -> گاف
سگ ترکی -> کپک
شهر کرمان -> بردسیر
تازه -> نو
حساب کننده -> حاسب
دایره زنگی -> دف
هر اندازه -> هرچه
تاس کباب -> راگو
رطوبت اندک -> نم
کاربر -> اپراتور
اثر منصوره شریف زاده -> عطرنسکافه
خراش روی شیشه -> خش
ترک‌بند -> فتراک
عمل فوت کردن -> دمش
حالت‌رفتن‌بین آهستگی‌وشتاب -> افتوخیز
گردش در هوای آزاد -> هواخوری
واژگون شده -> چپ
روی و صورت -> چهره
سر و کله -> راس
زراعت بهاری -> صیفیچهره
ضمیر سوم شخص مفرد -> او
قوه حافظه -> یاده
نظیر ندارد -> بیتا
علامت صفت تفضیلی -> تر
عشق و محبت -> خاطرخواهی
لقب دهخدا -> دخو
افترا -> تهمت
جراحت کودکانه -> اوخ
خواهر عرب -> اخت
چیزی که به کسی بخشیده می‌شود -> عطیه
برداشت محصول -> درو
اثر ساموئل بکت -> مننه
واحد سنگ‌های قیمتی -> قیراط
ماه کم‌حرف -> مه
راه رفتن به سرعت -> دو
مقدار برق باتری -> شارژ
از حد گذرنده -> متجاوز
خاشاک -> خس
مبارزه -> رزم
بانگ و آواز -> ژخ
استفراغ -> قی
علیم -> دانا
هموار شدن -> تختشدن
ماده مخدری خطرناک -> حشیش
قایق، کرجی -> بلم
نشانه گذاری -> سجاوندی
دشمن و بدخواه -> عدو
ناله و فغان -> وح
فروتنی کننده -> خاشع
گریزنده -> هارب
خطایی در تنیس -> نت
همان اگر است -> ار
حرف مفعولی -> را
نی توخالی -> نال
از عناصر گازی -> هیدروژن
استقبال -> پیشواز
به هم خوردن -> تلاطم