جواب بازی جدولانه 970 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 970 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 970

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

نجیب و عفیف -> پاکدامن
روزگار -> دهر
درمان کردن -> مداوا
کردار -> عمل
خانه می‌سازد و می‌فروشد -> بسازوبفروش
پیشی گرفتن -> سبقت
ارجمندی -> عز
لبریز شدن و بیرون ریختن -> سررفتن
سمی در باکتری -> اندوتوکسین
شهر جنوبی -> بندرعباس
از نو -> مجددا
مداوم -> پیوسته
اکسید کلسیم -> اهک
آمیختن -> خلط
شرکت سازنده گوشی آیفون -> اپل
مادر عرب -> ام
روزی -> رزق
انگبین -> ظی
مسئول -> موظف
طعام -> خورد
سخان بی‌معنی -> یان
سگ شکاری -> تازی
دورویی -> ریا
اثر غلامحسین ساعدی -> عزادارانبیل
میز تدوین فیلم -> موویلا
زمین سبز و خرم -> سبزهزار
عنوان درشت روزنامه -> تیتر
بانگ و آواز -> غو
برادر پدر -> عم
چه بسیار -> بسا
گستردنی -> بساط
درد چشم -> رمد
شهری در فرانسه -> نیس
برقی -> الکتریکی
دلیر در دعوا -> بزن
چربی -> پیه
کوتاه شدن لباس -> ابرفتن
حرف دهن کجی -> یی
ویتامین انعقاد خون -> کا
از اندوه رها شدن -> تسلی
پس‌روان -> توابع
وقت و نوبت -> پسا
مستی -> سکر
گروه و دسته -> زمره
امر از دویدن -> بدو
سروری -> سیادت
تلاش برای استشمام کردن -> بوکشیدن
بگو مگو -> یکیبهدو
بهشت -> جنت
از گروه‌های خونی -> او
فروتنی کردن -> تواضع
کانال تلویزیونی -> شبکه
نصف -> نیم
از رودها -> دز
از چهار عمل اصلی -> ضرب
دیوار بلند -> ترا
شیره برخی درختان -> صمغ
پرحرفی -> ور
ثالث -> سوم
بهشت -> رضوان
ظرف آب مسافرتی -> قمقمه
تهیدست -> فقیر
راست و درست -> صواب
خطر کردن -> ریسک
مشقت -> رنج
بازدارنده -> مانع
عضو دستگاه گوارش -> روده
جونده خانگی -> موش
حرف، کلام -> قول
تکبیر گوینده -> مکبر
پرهیزگار -> تقی
دوباره جویدن -> نشخوار
جلاد -> میرغضب
سر خوردن -> لغزیدن
زدنی بهانه‌جو -> نق
خوراک چهارپایان -> علف
از حروف الفبا -> عین
شهر بی‌قانون -> هرت
عدد ورزشی -> دو
درخشنده -> زهرا
شتابکار -> عجول
تنها و تک -> یکه
ستاره کمیاب -> سهیل
تنبل -> لش
نر -> مذکر
لیز -> لغزنده
موش خرما -> راسو موش خرما در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سنگریزه -> ریگ سنگریزه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
حجم فرعونی -> هرم
سنگ جادوگری -> یده
روده تابیده -> زه
یک خط از نوشته‌ای -> سطر
ناسپاسی -> کفر
خلوص و صمیمیت -> صفا
اندوه گلوگیر -> غصه
قرقاول -> تذرو
رطوبت -> نم
دربندی -> اسیری
بزرگ ترک -> بک
مرزبان -> کیا
به تفصیل گفتن -> بسطدادن
دانه پف کرده ذرت -> پاپکورن
از فراورده‌های گوشتی -> همبرگر