جواب بازی جدولانه 978 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 978 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 978

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

سلطنت، پادشاهی -> تاجوتخت
فام -> رنگ
گلو -> خرخره
راز -> رمز
قسم‌نامه پزشکان -> سوگندبقراط
کالا -> متاع
کاشف باسیل سل -> کخ
حرف پنجم یونانی -> اپسیلن
مزاحم -> خرمگسمعرکه
دورنما -> پرسپکتیو
بارها -> مکررا
دارای آداب اجتماعی -> باکلاس
شهر استان فارس -> خنج
همسر خروس -> مرغ
بزرگ و تنومند -> گبز
عضوی در صورت -> لب
بخشش -> سخا
تکیه کلام چوپان -> هی
اطلاع -> اگهی
نامی برای گنجشک -> مرگو
اشاره به نزدیک -> این
به طور آشکار -> علنا
درخت تسبیح -> یسر
اثر صادق کرمیار -> دشتهایسوزان
فاسق -> بدکاره
بسیار دردناک -> جانگداز
چک -> سیلی
دهان -> فم
دود کردن -> دخ
لقب دهخدا -> دخو
رسا و فصیح -> بلیغ
آنی -> زود
بافت -> نسج
بسیار ثروتمند -> میلیاردر
صحرا و بیابان -> دشت
برخی از زیر آن به عمل می‌آیند -> بته
شهر مرکزی -> رازقان
روشنی -> ضو
برادر پدر -> عم
ناخوش -> مریض
ادامه‌دار -> مستمر
اقبال و طالع -> بخت
ستاد -> مقر
تازه رسیده -> نورس
درخت قالی -> دار
خیال کننده -> متوهم
شایسته -> باکفایت
اثر ویکتور هوگو -> کلودگدا
آفرین -> زهی
برگ برنده -> اس
حاصل جمع -> مجموع
سطح و مرتبه -> طبقه
زخم زدن -> جرح
اسم ترکی -> اد
مشک -> خیک
مرده -> میت
تیره و کدر -> تار
مخفف اگر -> ار
شکاف باریک -> درز
بیرون کردن از کار -> اخراج
اثر محمود دولت آبادی -> دیداربلوچ
نوعی برنج مرغوب -> صدری
تصور ذهنی -> تجسم
هویج -> زردک
از حروف یونانی -> یتا
کارها -> امور
پایتخت تیمور شرقی -> دیلی
نشانه نوشتاری -> حرف
گوارش -> هضم
وسیله احتیاطی -> یدکی
باب -> پدر
نامتوازن کار کردن موتور -> ریپزدن
روز به دنیا آمدن -> زادروز
منطقی -> عقلانی
قعر -> ته
جانشین -> خلف
عیب و ننگ -> عار
شکست دادن -> هزم
حرف دهن کجی -> یی
هرچیز آویخته و معلق -> اونگ
افتاده -> خاضع
جای خلوت و آرام -> دنج
تند است و اشتها آور -> خردل
مظهر لاغری -> نی
حیوانات غیر اهلی -> وحوش
جنگ -> مقاتله
شماره بین المللی کتاب -> شابک
زیرک -> رند
از جزایر ژاپن -> یزو
شهری در انگلستان -> هال
نوعی حلوا -> لو
تخت پادشاه -> عرش
کبود رنگ -> بنفش
نقص در اعضای بدن -> فلج
مسلم، قطعی -> محرز
آروغ -> رغ
کمک کردن -> اعانه کمک کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
الاغ -> خر الاغ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه -> وند
برای روزنامه کار می‌کند -> خبرنگار
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها -> اچارکشی
باطل شدن -> لغوشدن