جواب بازی جدولانه 984 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 984 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 984

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

از شهرهای استان هرمزگان -> سیریک
نگهبان -> عسس
تابلویی از کمال الملک -> دودخترگدا
بیماری و مرض -> دا
پرتو درمانی -> رادیوتراپی پرتو درمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هدیه -> کادو هدیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از حروف یونانی -> سای
درختی تنومند -> گز
درنگ کردن -> مکث
آنکه اجرای عدالت کند -> دادگستر
آبگیر -> ژی
پلنگ -> نمر
شوخ و بذله‌گو -> لیم
رهبر کاتولیک‌ها -> پاپ
جانور بدبو -> خز
قسمتی از پا -> ران
حریفان -> رقبا
ماده تمیز کردن نوشته -> پاککن
برهنه -> ورت
سردار ملی -> ستارخان
سفیدی چشم -> صلبیه
میوه، بار -> ثمر
پشت سر هم -> یکبند
لب دریا -> دریاکنار
پایکوبی -> رقص
اطلاعات کامپیوتری -> داده
برهنه و ساده -> پتی
نگهبان -> بپا
فام -> رنگ
مقیاس طول -> پا
از سوره های قرآن کریم -> بلد
آقای اسپانیایی -> لی
تمدنی باستانی -> اکد
از جزایر ژاپن -> یزو
خرس عرب -> دب
وسیله‌ای در آشپزخانه -> یخچال
جرثقیل -> بالابر
موثق -> معتبر
پشت سر هم -> پیاپی
مرد بزرگوار -> شیخ
حرف دهن کجی -> یی
قطره اشک -> سرشک
حرص و طمع -> ازمندی
حرف همراهی عرب -> مع
ستاره‌ای در دب اکبر -> سها
نادان و کودن -> غت
قول و قرار -> وعده
سست و ناتوان کردن -> تضعیف
رگ خواب -> چم
خراب کردن -> ضایعکردن
سرمایه و مال -> بضاعت
چروک پوست -> یرا
جوان بی‌تجربه -> غر
میله حرکت دادن اجسام سنگین -> اهرم
نیست و پوچ -> هیچ
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
اثر الکساندر پوشکین -> ضربهاتشین
هوای گرداگرد زمین -> جو
سرخ کمرنگ -> ال
از کلمات پرسشی -> چی
اجاره بها -> کرا
گزیده -> خلاصه
از شهرهای استان قم -> جعفریه
پیوست‌ها -> ضمایم
صد متر مربع -> ار
سرود و نغمه -> خنیا
کنایه از آسمان -> چرخ
از ورزش‌ها -> یوگا
عضو بودن -> عضویت
بطن -> شکم
گنجه لباس -> کمد
درخت قالی -> دار
حشره آفت مزارع -> ملخ
جونده خانگی -> موش
منسوب به امور صنعتی -> فنی
از میان برداشتن -> محو
کم -> اندک
روز عرب -> یوم
آقای آلمانی -> هر
اهلی -> رام
ستایش -> مدیحه
روزه -> صیام
امر از گفتن -> گو
شهر البرز -> اشتهارد
مرطوب -> نمور