جواب بازی جدولانه 985 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 985 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 985

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

دعای دیدار از اماکن متبرکه -> زیارتنامه
کینه -> وژ
ظرف سرکه -> کپ
سالیانه -> سنوی
نوعی بیماری پوستی -> اکنه نوعی بیماری پوستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
سر بی مو -> لغسر بی مو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شهر خوزستان -> رامشیر
خجالتی -> کمرو
وزنه وزنه‌بردار -> هالتر
گشودن معما -> حل
درون دهان -> بچ
اثر فئودور داستایفسکی -> خانمصاحبخانه
همراه دک -> پوز
از ماه‌های میلادی -> ژوییه
از بیماری‌های کودکان -> ابلهمرغان
آبگیر -> ژی
درنگ کردن -> مکث
منحنی -> کوژ
کشور آسیایی -> یمن
نظرات انتخاباتی -> ارا
رود مرزی -> ارس
نه بی‌ادب -> نچ
جمع کردن -> ضم
رود آسیای میانه -> سیردریا
از فلزات پرمصرف -> الومینیوم
تمام و همگی -> یکسر
به راستی -> حقا
آغوز -> شمه
کره -> گوی
سیما -> صورت
بین، میان -> لا
اعتبار -> حیثیت
کندن -> حفر
فضله چارپایان -> سرگین
بسیار بخشنده -> جواد
رود فرانسه -> رن
ویژه -> خاص
حیله -> حقه
از اعمال ریاضی -> جمع
پهلو -> ور
شهری در عراق -> بصره
تیرگی شب -> ظل
زیارت کعبه -> حج
پایتخت امارات متحده عربی -> ابوظبی
پروردگار عالمیان -> خدا
اقوام -> طوایف
نقیض وفا -> جفا
زمانش زود به پایان می‌رسد -> زودگذر
شهر زنجان -> طارم
صدای کوبیدن در -> تق
نی نواختن -> زمر
پیاله -> جام
ناب -> خالص
از حروف الفبا -> ضاد
سفارش کردن -> توصیه
بز کوهی -> شکا
بازگشت -> رجوع
داهی -> زرنگ
شهری در آلمان -> فرانکفورت
گلی خوشه‌ای به رنگ سفید -> اقاقیا
سختی -> شقا
جانب -> سوی
پارسایان -> زهاد
عظیم‌الجثه -> یغر
معروف -> شهیر
اعتبار -> اب
حرف تردید -> یا
سنگ معدنی آبی رنگ -> لاجورد
آلت نشانه‌روی تفنگ -> مگسک
گیاهی خاردار -> یز
شمشیری که پیامبر به علی داد -> ذوالفقار
توانگر -> غنی
سازمان کسب و انتشار خبر -> خبرگزاری
اجداد -> ابا
همان اگر است -> ار
کوشش -> اهتمام
صلیب -> چلیپا
آتشدان -> اجاق
پوشیده -> مستور
از کشورهای اروپایی -> جمهوریچک
نخستین حرف الفبای فارسی -> الف
از سوره های قرآن کریم -> ناس
پوشش -> ستر
شهرنشین -> متمدن
شمای بیگانه -> یو
دوشاب -> مت
واحد شدت جریان برق -> امپر
کلام تعجب -> وا
دماپا -> ترموستات