جواب بازی جدولانه 1000 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 1000 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 1000

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

بازداشتن -> منع
چراگاه‌ها -> مراتع
ترشرویی -> اخموتخم
شنبه یهودیان -> سبت شنبه یهودیان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
اثر ناصرخسرو -> سعادتنامه اثر ناصرخسرو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
صدای زنبور -> وز
مخزن الکتریکی -> اکومولاتور
عملی در نماز -> رکوع
اگر چه -> هرچند
ریز نمرات -> بارم
آروغ -> رغ
کنار هندسی -> ضلع
وزیر در رأس آن قرار دارد -> وزارتخانه
غصه -> غم
اثر محمد حسن شهسواری -> وقتیدلی
موجب آزار دیگری است -> متعرض
خبر عرب -> نبا
سر بی مو و طاس -> دغ
ناپدری -> راب
ناجور و ناهمگون -> لنگهبهلنگه
برنج پخته -> چلو
شهری در ایالات متحده -> سنخوزه
قسم و گونه -> نوع
برهنه -> ورت
دور از شما -> بلانسبت
اثر ژانپل سارتر -> سنعقل
مسرف -> ولخرج
هزار کیلو -> تن
ضمیر ناخودآگاه -> من
پیشوای مذهبی -> اخوند
شراب -> خمر
خودداری از انجام کاری -> ابا
صحبت اینترنتی -> چت
هواپیمای جنگنده روسی -> میگ
علامت فعل استمراری -> ای
حشره آفت مزارع -> ملخ
واحدی در ارتش -> هنگ
درون کله -> مخ
به گرو دادن -> ابسال
قرائت شده -> خوانده
نوعی گلدوزی روی طرح آماده -> گوبلن
بیم -> واهمه
روغنی -> چرب
بخش خارجی دهان -> لب
آلوده و چرکین -> پلشت
صباغی -> رنگرزی
سرشت -> خو
چربی -> پیه
مالک و صاحب -> ذا
پای ثابت سالاد -> گوجه
نیرو دادن -> تقویت
چرک -> سخ
طرفدار حکومت -> دولتخواه
دشمنی -> عداوت
کم پشت -> تنک
خوار شدن -> ذل
درونی -> ذهنی
بزرگ و تنومند -> گبز
نمایان -> اشکار
بیهوده منتظر گذاشتن -> قالگذاشتن
مروارید -> در
آزاد و رها -> ول
وارد شدن و رسیدن -> صل
گشاد نیست -> تنگ
به دست آمده -> گرفته
پایتخت تاجیکستان -> دوشنبه
گرمی -> حرارت
خرد و کوچک -> که
تنگه جنوبی -> هرمز
اکسید آهن -> زنگ
آشپزخانه -> مطبخ
برانگیختن -> تحریک
مباهات کردن -> فخر
پیمان زناشویی -> عقد
دوستی و محبت -> ولا
رفیق مشهدی -> یره
چه بسیار -> بسا
یار جری -> تام
نغمه، سرود -> نوا
پیرو یک اصل هستند -> فروع
خرما -> رطب
بالابر ماشین -> جک
در حمام بجویید -> وان
شهر خراسان شمالی -> فاروج
چاپلوسی -> تملق
کافی -> بس
اولاد خدمتکار -> خانهزاد
پرده‌در -> هتاک