جواب بازی جدولانه 970 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 970 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 971

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

پایتخت ایرلند جنوبی -> دوبلین پایتخت ایرلند جنوبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
از اقوام باستانی -> ماد از اقوام باستانیدر حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
گاز گندزدا -> کلر
نام‌ها -> اسامی
حافظه کامپیوتر -> رم
پایتخت اسپانیا -> مادریدایروان
مغز -> مخ
واحد شمارش سیگار -> نخ
میوه گرمسیری -> انبه
کشوری آمریکایی -> ارژانتین
واحد پول سابق یونان -> دراخما
بندری در سوئد -> مالمو
از حروف انگلیسی -> او
تشنه‌فریب -> سراب
از گل‌ها -> یاس
پروردگار -> خدا
مال و ثروت -> دارایی
عامل وراثت -> ژن
ناگزیر -> لابد
سرای مهر و کین -> دل
فرمانروایان -> امرا
خواب خوش -> رویا
من و شما -> ما
پایتخت سوئد -> استکهلم
ولی -> اما
آهنگر -> نهامی
عید ویتنامی -> ات
از مصالح ساختمانی -> سیمان
جوانمرد -> راد
شهر خراسان رضوی -> رشتخوار
از بازیگران «دل بی‌قرار» -> فرهادجم
خاک سرخ -> رس
سروش غیبی -> هاتف
چین و چروک پوست -> یرا
از کارکنان یک شرکت -> منشیهاتف
ناشنوا -> کر
دیکته -> املا
شهر دادگاه بین‌المللی -> لاهه
خط‌کش مهندسی -> تی
بازیگر فیلم لیلا -> لیلاحاتمی
مزه حقیقت -> تلخ
بوی خوش -> شمیم
درس خوانده قدیمی -> ملا
زادگاه نیما -> یوش
درود -> سلام
فروتنی کردن -> لمد
کم‌خونی -> انمی
از قسمت‌های ساخت یک فیلم -> تدوین
یازده -> اا
غذای ساده -> اش
سنگین و متین -> وزین
پایتخت ارمنستان -> ایروان
علامت مفعولی -> را
جواب مثبت -> اری
خسیس -> شح
زمینه -> تم
اثری از امیل زولا -> نانا
از شهرهای کردستان -> مریوان
قاضی ورزشی -> داور
در صندوق انتخابات می‌ریزند -> رای
گران‌بها -> ارزشمند
ملایم -> نرم
نام ترکی -> اد
نوعی پارچه -> کتان
سرگرد سابق -> یاور
علامت جمع فارسی -> ها
جانشین او -> وی
حرف گزینش -> یا
جد و پدربزرگ -> نیا
حشره چوبخوار -> موریانه
مهمان ناخوانده -> ایرمان
آرزوها -> امانی