جواب بازی جدولانه 972 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 972 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 972

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

سم -> زهر
جمهوری خودمختار روسیه -> چچن
آهو -> ظب
تیم فوتبال انگلیسی -> منچستر تیم فوتبال انگلیسی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
وسیله روشنایی -> چراغ
مرگ در سکوت -> دق مرگ در سکوت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
شرمنده -> خجل
کودک -> بچه
آواز بلند -> هتف
بن آستین -> ردن
پاک و پاکیزه -> طیب
ناپیدا -> غیب
کنایه از آسمان -> چرخ
بی‌شرم -> وقیحعناد
فرورفتگی در دیوار برای گذاشتن اشیا -> طاقچه
آسان گیری -> تسامح
از انواع کفش زنانه -> پاشنهبلند
چوب گردن گاو -> جغ
تاری که عنکبوت سازد -> کرو
پایه و رکن -> ستون
از میان برداشتن -> محویک
نماهنگ -> کلیپ
خودبین -> غد
یک دل و یک جهت -> متفق
از بین رفتن -> برافتادن
بلندی سر کوه -> ستیغ
فحش -> سب
حرف همراهی -> با
ناراست‌گو -> دروغپرداز
عظیم الجثه -> یغر
دریای عرب -> بحر
قطعه مدارهای الکتریکی -> تراشه
دریافتن -> ادراک
دارای حد و مرز -> محدود
از ادات تشبیه -> سا
قطار زیرزمینی -> مترو
قسمتی از پا -> ران
وجود داشته -> بوده
آهوی ختن -> افبوده
از ریشه کندن -> استیصال
دشت -> صحرا
اول صبح -> چاشت
باختر -> غرب
کانی از جنس کوارتز -> اپال
ستاره‌ای در دب اکبر -> سهااپال
صحبت دوستانه -> چت
جز اصلی -> رکن
گندیدن -> بوگرفتن
ترشروی -> عبوس
عریان -> لاج
خوب نیست -> بد
مجموع آثار جوی یک ناحیه -> ابوهوا
ستیزه کردن -> عناد
رونق بازاری -> رواج
اولین عدد -> یک
کلمات درد -> اخواوخ
بدین معنی -> یعنی
چیزی را به زور گرفتن -> غصب
گل سرخ -> رز
کاروان شادی -> کارناوال
ناپخته -> خام
تعبیرکننده خواب -> خوابگزار
تجملی -> لوکس
جراحت کودکانه -> اوخ
کشور آمریکای مرکزی -> السالوادور
دنبه برشته -> جز
کارگاه بافندگی -> هف
زیارت کعبه -> حج
ماهی فلکی -> حوت
متلاطم -> مواج
کجاست خودمانی -> کو
پرطاقت -> سختجان