جواب بازی جدولانه 974 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 974 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 974

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اندوه‌بار -> غمانگیز
شیمی کربن -> الی
پادشاهی کردن -> سلطنت
صنعت مطبوعاتی -> چاپ
فلسفه عملی -> پراگماتیسم
کنایه از کار زیاد بی نتیجه -> سگدو
نوعی شیرینی -> تر
در سمت چپ -> دستچپی
شهری در آفریقای جنوبی -> ژوهانسبورگ
خواهنده -> خواستگار
نشانه‌ها -> اعلام
مرگ ندارد -> لایموت
زر -> طلا
دایه -> ظیر
رشته کوه اروپا -> الپ
دزد -> لص
شکننده -> ترد
رب النوع مصری -> را
رستنی چتری شکل -> قارچ
مورد اتهام -> ظنین
مورچه شاعرانه -> مور
رودی در روسیه -> ولگا
تفاله ابریشم -> لاس
اثر فرزانه کرم‌پور -> حوادرخیابان
یکرنگی و یکدلی -> صمیمیت
بسته شدن و باز ایستادن -> بندامدن
شهری در ایتالیا -> ناپل
درک و ادراک -> حس
از نام‌های خدا -> حی
به خاکسپاری -> دفن
کارها -> امور
پسر -> ابن
امر به یافتن -> یاب
روزه نمی‌گیرد -> روزهخوار
کلک -> دوز
پیشه -> شغل
عضو مجلس اعیان -> سناتور
نوعی حلوا -> لو
خشکی و قاره -> بر
گامت ماده -> اوول
اتاق تعویض لباس -> رختکن
بهبودی از بیماری -> شفا
زمین سبز و خرم -> چمن
پارچه نخی -> دبیت
خوب -> نغز
گیاهی در تولید قند -> چغندر
بی‌تشویش -> خاطرجمع
تشدید -> رزونانس
جستنی در معدن -> رگه
چهره شطرنجی -> رخ
جایی را تصرف کردن -> اشغال
پارچه پرزدار -> مخمل
راه باریک در زیر زمین -> نقب
غصه -> غم
تصویر بدون رنگ -> طرح
خواهر عرب -> اخت
جامه آخرت -> کفن
علامت جمع -> ان
خودداری از انجام کاری -> ابا
حذف کردن از لیست -> خطزدن
پایتخت موریس -> پورتلوییس
نوعی ماهی -> کپور
نوبت پاسبانی -> کشیک
مناطق و نواحی -> نقاط
آشفتگی -> هرج
آه و ناله -> فغان
زردوزی جامه ابریشمی -> تراز
از درندگان -> ببر
خاندان -> قوم
آبادی کوچک -> واحه
خسران -> ضرر
اعتراض کردن -> جیکزدن
خودداری کردن -> اجتناب
پایین ترین درجه نظامی -> سرجوخه
برگ درخت -> رق
دارای حق -> محق
عریان -> لاج
واحد تحصیلی -> ترم
تلخ عرب -> مر
حالت بیهوشی -> اغما
زرتشتی به عربی -> مجوس
اسب چاپار -> یام
بانمک -> ملیح
گیاه مرداب -> نی
نمایان شدن -> تجلی
رعایت یکدیگر را کردن -> مراعات
مفهوم سخن -> فحوی
محصول آسیاب -> ارد
ناگهان خودمانی -> زرت
کم پشت -> تنک
چوب گردن گاو -> جغ
آلونک -> کپر
آگاه -> واقف
نوعی ماهی -> شیم
غیر حقیقت -> مجاز
آقای آلمانی -> هر
فرمانروایی -> حکومت فرمانروایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
همان ته است -> تگ
لقب اشرافی انگلیس -> لرد لقب اشرافی انگلیس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
واحد تیراندازی با توپ -> توپخانه
آلتی روی در -> دستگیره
فروتنی کردن -> کرشیدن