جواب بازی جدولانه 975 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 975 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 975

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

دارنده گواهینامه -> دیپلمه
خواهر پدر -> عمه
سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
هوس‌باز -> بلهوس
اثر قلم بر روی کاغذ -> خط
ورزشکار کوهستان -> کوهنورد
مظهر زیبایی طبیعت -> گل
خودبین -> غد
خوب و پسندیده -> نیکو
مرتفع، عالی -> بلندپایه
الکتریسیته را به صوت تبدیل می‌کند -> بلندگو
فطری و ذاتی -> طبیعی
وسط -> بین
وسیله روشنایی بخش -> لامپ
بس -> مکفی
شعله آتش -> لهب
در بر گرفتن -> التزام
ساز مولانا -> نی
عرق روسی -> ودکا
دانه خشبو -> هل
آسودگی -> فراغ
نصف آجر -> نیمه
مخفف از این -> زین
محل نگهداری حیوانات اهلی -> دامداری
اثر فئودور داستایفسکی -> پولزونکوف
خام نشده -> خا
یخ بسته -> فسرده
ماه تفنگی -> تیر
سخنرانی -> کنفرانس
بی‌نظمی -> هرجومرج
یک و یک -> اا
آواز خوش -> نغمه
اثر گی دو موپاسان -> یکزندگی
عرض -> پهنانغمه
محل ورود -> در
دیوار -> جدار
زیارت کنندگان کعبه -> حجاج
دهان عرب -> فم
گذشتن از آنجا سخت است -> صعبالعبور
کاخ -> قصر
بندها -> قیود
فصل برداشت -> درو
نرمی و نازکی -> لطافت
ناخوش دارنده -> عاق
اساس -> مبنی
نکوهنده -> لایم
ولی -> اما
خطیب -> سخنران
از مواد مخدر -> هرویین
فرومایه -> دون
نجات یافتن -> انقاذ
فارق‌البال -> اسودهخاطر
شمشیر بران -> صل
برجستگی لاستیک -> اج
تمامیت، عمومیت -> کلیت
منظره -> دورنما
بندهای لایحه -> مواد
عوض و جانشین -> بدل
پروژکتور -> نورافکن پروژکتور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
به تنهایی -> یکی
برادر پدر -> عم
پدری -> ابوی
لقب یافتن -> تلقب
هر دو -> هم
حرف ندا -> یا حرف ندا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
ناپسند -> سد
آموزش -> یاد
مایه‌کوبی شده -> واکسینه
گشتن، شدن -> گردیدن
پیش پا افتاده -> مبتذل