جواب بازی جدولانه 976 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 976 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 976

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

استخوانی در بدن -> کتف
عقل و هوش -> خرد
صابون خیاطی -> مل
نرسیده -> نابالغ
خودآرایی -> وش
صوت -> اوا
برهنه -> لخت
غار بعثت -> حرا
طاقچه بالا -> رف
عظمت و هیبت -> شکوهیورو
تجسم روح فرد مرده -> شبح
فئودالیسم -> اربابرعیتی
شمای بیگانه -> یو
بی‌حس -> لس
مطلع و باخبر -> اگاه
رشیدتر و بزرگتر -> ارشد
اجرت کار -> مزدهر
صدای پنچری -> فس
مجموعه شعری از فروغ -> تولدیدیگر
از گیاهان دارویی -> پایخر
اولین مجموعه شعر فروغ -> اسیر
جنس مذکر -> نر
به تملک درآوردن -> استملاک
درنوردیدن -> طی
کاغذ روزنامه -> وب
نظم دهنده -> ناظم
گریه بچه -> ونگ
قورباغه -> وزغ
اندوه‌ها و غم‌ها -> احزان
کردار و عمل -> رفتار
شهر تولد فروغ فرخزاد -> تهران
جاودان -> خالد
مرز کشورها -> سرحدهارب
گریزان -> هارب
پیروزی -> ظفر
جانب -> زی
برگه نمرات دانش‌آموز -> کارنامه
نوک کوه -> چکادتمتع
کلام درد -> ای
ای خدا -> یارب
بهره‌مندی -> تمتع
سرگشتگی -> حیرت
فوری -> انی
پسوند اسم مصدر -> ار
میوه پرزدار -> کیوی
خالص -> ناب
آش -> با
یار بامیه -> زولبیا
واحد پولی در اروپا -> یورو
شش ضلعی -> مسدس
همه -> هر
کیمیاگر -> اخلاطی
ناشناس -> نکره
گل ته حوض -> لای
روستا -> ده
رودی در فرانسه -> رن
آرام و یواش -> اهسته
کشتی‌بان -> راموز
مکر -> زرق
عمارت کهن شهر سنندج -> خسرواباد
میوه هندی -> انبه میوه هندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
میوه‌ای گرمسیری -> موز
گورستان محل مزار فروغ -> ظهیرالدوله
میوه پاییزی -> به
کافی -> بس
بزرگ قبیله -> بگ بزرگ قبیله در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
خانه شعری -> بیت
بدشکل و بدقواره -> قناس
مرغابی -> بط
هیچ وقت و هرگز -> هیچگاه