جواب بازی جدولانه 988 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 988 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه (1) مرحله 988

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثر محمد بهارلو -> باددربادبان
توصیف -> نعت
اثر بالزاک -> سرهنگشابر
کلمه تعجب -> وا
اعتماد نکردن -> محلنگذاشتن
چرخ به دور آن می‌چرخد -> محور
چوبدستی -> عصا
سوسن زرد -> وج
بریدن از بیخ -> حذ
عالم الهی -> لاهوت
مکتبی در مذهب بودایی -> ذن
مجازات شرعی -> حد
لشکر -> جند
درون دهان -> نج
از سوره های قرآن کریم -> ناس
بن و ریشه -> جذر
لال -> گنگ
نهادن -> گذاشتن
چهره شطرنجی -> رخ
هرج و مرج، بلبشو. -> هرکیهرکی
پدافند -> تدافع
ساز شاکی -> نی
ناقص و ناتمام -> ابتر
برادر -> اخوی
زنگ بزرگ چهارپایان -> درا
کشور آسیایی -> چین
پسوند شباهت -> اسا
یال -> پش
شهر زنجان -> خدابنده
رنگ و لون -> فام
درون دهان -> بچ
فهم و دریافت -> شناخت
با اقبال -> بختیار
چندین معبد -> معابد
حضور -> تشریف
آداب و رسوم -> سنن
حیوان دریایی -> فک
خوشه گندم -> سنبل
مشهور -> ناماور
دریوزه‌گری -> گد
تلاش -> سعی
حرف همراهی -> مع
مقصود و مراد -> معنی
صداها -> اصوات
تخم مرغ فرنگی -> اگ
درگیر شدن -> درافتادن
بزرگ ده -> کدخدا
چاهی در جهنم -> ویل
ضمیر اول -> من
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> لیکک
رشته کوه اروپا -> الپ
خویشاوندان و نزدیکان -> عشیره
دشوارگذار -> صعبالعبور
همراه خاشاک -> خس
برهنه -> رت
عضو راهرو -> پا
اما -> لیک
پاکیزگی -> نظافت
شادی و سرور -> خوشدلی
اثر حسینقلی مستعان -> رابعه
آقای اسپانیایی -> لی
ویژگی موی پیچیده -> مجعد
پایتخت چین -> پکن
از گیاهان روغنی -> کنجد
امر از فرسودن -> فرسای
پلیس فضای مجازی -> فتا
از شهرهای استان اردبیل -> نیر
حرف استثنا -> الا
فرو خوردن خشم -> کظم
رهن -> گرو
شکستگی اندک -> ترک
پادشاهی -> کیی
پاسبان -> اجان
واحد نظامی -> هنگ
خمره بزرگ -> هب
جیوه -> ابک
دعاها -> ادعیه
کنونی -> فعلی
تقلب در بازی -> جر سر بی مو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
محب -> دوستدار
فریاد بلند -> نهیب فریاد بلند در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir