جواب بازی جدولانه 992 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 992 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 992

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

اثری از فریدون مشیری -> بهارراباورکن
تیر پیکاندار -> یب
ارجمندی -> عزارجمندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
هدیه دادن -> اهداهدیه دادن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کجاوه -> هودج
اگر -> ار
از استان‌های کشور نروژ -> تلمارک
اکیپ -> گروه
از آنزیم‌ها -> امیلاز
عود -> ند
حرارت بیماری -> تب
فرقه‌ای از صوفیه -> قلندریه
قدرت داشتن -> اقتدار
پدر علم شیمی -> لاوازیه
آرزومندی -> شوق
حرف همراهی -> با
فاصله دو پرده نمایش -> انتراکت
کنایه از آدم مکار -> موشمرده
وسط -> بین
خنده بر آن می‌نشیند -> لب
رود فرانسوی -> رن
نوشتن مطلب -> درج
دور از هم -> جدا
استخوان پهلو -> ضلع
یکباره -> بیهوا
کاخ مقر پاپ -> لاتران
داخل -> اندر
نافرمانی -> تمرد
وام -> قرض
سلاح کاشتنی -> مین
علت -> دلیل
معادل فارسی ضمیر -> فرانام
دیوار بلند -> ترا
غوزه پنبه -> وش
جنگ‌افزار کمری -> کلت
هدایت الکتریکی -> رسانایی
اثری از نیما یوشیج -> عمورجب
چغندر پخته -> لبو
پایین -> زیر
کلاه انگلیسی -> هت
نشانه مصدر جعلی -> یت
سیما -> چهره
همسر زن -> شوی
ریسمان دلو -> رشا
فیلمی از رضا عطاران -> ردکارپت
تبار -> نسل
درخت خرما -> نخل
قفسه میز -> کشو
رابط الکتریکی -> سوکت
سردتر -> ابرد
طلای قالبی -> شمش
پایتخت فلسفه -> اتن
اثری از ناصر خسرو -> گشایشورهایش
ظرف رختشویی -> لگن
حیوان بارکش -> ستور
حرف تنفر -> اف
راضی -> خشنود
مقابل خاص -> عام
نخستین عدد -> یک
معادل فارسی ایندکس -> نمایه
عدسی مقعر -> کاو
قوچ -> راک
دانشمندان -> علما
بر خلاف میل -> رغم
ستاره -> تارا
بالاپوش بلند -> ردا
کنایه از قوی‌پنجه -> شیرافکن
میوه تلفنی -> الو
پویانمایی -> انیمیشن
خرمای هندی -> تمر
ساز فنلاندی از نوع سنتور -> هارپو
دوست -> یار
چپق فرنگی -> پیپ
تاراج -> یغما
بلدرچین -> وشم
شکلک -> ادا
دیپلماتیک -> سیاسی
توده روی هم انباشته -> کپه
چپ چشم -> لوچ
گونه برجسته -> لپ
موریانه -> دیوک
اثری از هوشنگ ابتهاج -> تاسیان
کفش -> پاپوش
جنگ تن به تن -> دویل
تاج -> دیهیم
یرقان -> زردی
دید -> نگاه
عضو تنفسی -> ریه
ضرباهنگ -> ریتم
کاکل مرغ -> پوپ
صدای دردآلود -> ناله
رطوبت اندک -> نم
موی پیشانی -> توک
مرکب سواری -> چارپا
اهلی -> رام
شتر تندرو -> هیون
اثری از محمد علی جمال‌زاده -> شاهکار
اتصال -> پیوستگی
مخفف هیچ -> هچ
آهسته -> یواش
عالم ملکوت -> لاهوت
دهان‌کجی -> یی
مقایسه زندگی خود با دیگران -> چشموهمچشمی
قدیمی و دیرین -> کهن