جواب بازی جدولانه 994 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 994 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 994

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

قوسی بزرگ -> نیمدایره
دنبال چیزی را گرفتن -> ردزدن
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
چشم سبز -> زاغ
سزاوار -> شایگان
از اوراق بهادار -> چک
متوالی -> پیدرپی
جایی که سایه باشد -> نش
فراوانی -> کثرت
دردمندی -> تالم
از روی عمد -> دستیدستی
ممتاز شده -> مستثنی
طولانی شدن -> کشامدن
زدنی بهانه‌جو -> نق
بدوی -> اغازی
برادر پدر -> عم
تیره گشتن -> تارشدن
نیم‌تنه بی‌آستین -> ژیلت
چاکران -> خدم
تکنوازی -> سلو
قطعی برای کتاب -> رقعی
سبزی سالادی -> کلم
رشد و فزونی -> ند
تحمل کردن -> تاباوردن
عرصه سیمرغ جولانگه او نیست -> مگس
دوشاب -> مت
ظرف سرکه -> کپ
برق‌نما -> الکتروسکوپ
قبل از بازدم -> دم
درک کردن -> حس
بیچارگی -> زبونی
وسیله -> الت
دردناک -> الیم
جمع عریضه -> عرایض
نواختن با یک ساز -> تکنوازی
آموختن -> تعلم
محل آکروبات -> سیرک
از درندگان -> ببر
شهر کرمانشاه -> پاوه
اسب تبریزی -> اتپاوه
سازمان نیکوکاری -> موسسهخیریه
افسانه‌گو -> سمیر
طماع -> استیندراز
ده هزار سال ترکی -> ون
خوشه پروین -> ثریا
آبدست -> وضوثریا
روحانی مسیحی -> قس
عسل و شیرینی -> شهد
کنایه از بی‌پایه و اساس -> کشکی
از شهرهای استان ایلام -> بدره
معبد یهودیان -> کنشت
صدای پشه -> وز صدای پشه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
متعهد شدن -> ضمانتمتعهد شدن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
کلام پرسش -> چی
در به در و آواره -> زاورا
کم وزن -> سبک
دوخت ورق‌های کتاب -> تهدوزی
خطاب بی‌ادبان -> هی
گازر -> رختشو
از جانوران موزی -> موش
بدون تأمل -> سرسری
به وجود آوردن هم‌معنی‌می‌دهد -> سازکردن
دستینه -> امضا
داربست زیر سقف -> خرپا
چربی -> پیه
آینده -> اتی
آب بسته -> یخ
تازه ترکی -> ینی
آرنج -> وارن
جادو -> سحر
تیره و کدر -> تار
علامت جمع -> ان
سرخوشی و غرور -> سرمستی
سوسن زرد -> وج
زنده و آماده -> حیوحاضر
صبحانه نخورده -> ناشتا
ایالتی در آمریکا -> ایلینویز
جدایی -> هجر