جواب بازی جدولانه 995 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 995 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 995

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

اثر مهرداد اوستا -> ازکاروانرفته اثر مهرداد اوستا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
بالای فرنگی -> اپ بالای فرنگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
راندن و دفع کردن -> ذب
پایدار و استوار -> قایم
تویی لاستیک خودرو -> تیوپ
چوب درخت به -> فل
پارچه‌ای که در آن رشته‌های طلا به کار برده باشند -> زربافت
حرف ندا -> اهای
برقرار و پاینده -> مستدام
رفتار تند -> پو
زیارت کعبه -> حج
شکاف برداشتن -> ترکخوردن
در گذشته -> مرحومه
به دوستانش زیاد اهمیت می‌دهد -> رفیقباز
لقب اشرافی انگلیس -> لرد
خودپسند -> پک
به کسی متکی بودن -> پشتگرمی
اثر عباس معروفی -> سالبلوا
پادشاهی -> کیی
باری که به منزل نمی‌رسد -> کج
جنگ و ستیز -> چخ
زمین آماده کشت -> ایش
چپق کوتاه -> پیپ
بدنامی -> ننگ
صمغ ساقه گون -> کتیرا
هیکل ورزشکاری -> عضلانی
اشاره شده -> مشار
رودی در خوزستان -> کرخه
به خاکسپاری -> دفن
خالی -> تهی
مژده -> وعید
حدس و گمان‌ها -> فرضیات
تاب وتوان -> تیو
خدای قلندر -> هو
کم پشت -> تنک
چیزهایی که در راه خدا داده شده اند -> موقوفات
دارای توانایی حل مشکل -> گرهگشا
محل طبابت -> مطب
اساسی و برجسته -> مهم
گمراهی -> غی
سرای مهر و کین -> دل
استخوان شکستنی -> جناغ
بدون ناهمواری -> صاف
آفتاب -> خور
قرارداد -> عهدنامه
روز عرب -> یوم
از سوره های قرآن کریم -> شمس
کشور آفریقایی -> مصر
فرمان کشتی -> سکان
پاره‌ای از چیزی -> قطعه
روزه -> صوم
عضو دفاعی زنبور -> نیش
نویسنده برجسته فرانسوی -> اناتولفرانس
نوشیدنی پر طرفدار -> چای
شمشیرزن -> سیاف
پنبه پاک نکرده -> وش
به تصویب رسیده -> مصوبه
حقه -> کلک
همراه فراوان -> فت
لقب پادشاه حبشه بود -> نجاشی
وسیله نخ‌ریسی -> دوک
پرده‌دری -> هتک
خورشید گرفتگی -> کسوف
تابستان -> صیف
به دست آمده -> حاصل
ضد زوج -> فرد
از شهرهای زنجان -> ماهنشان
اثر محمد حجازی -> هما
شاعر ایرانی -> منوچهری
شهری در عراق -> نجف
کفش نظامی -> پوتین
از حروف یونانی -> تتا
جمهوری خودمختار روسیه -> چچن
همان تکه است -> تیکه
ترس -> خوف
بهشت شداد -> ارم
انتقال جسد -> لشکشی
اردوگاه -> کمپ
فرار -> هرب
بخشی از پا -> مچ
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
دستپاچه شدن -> هولشدن
معشوق -> دلدار
لبه پایینی شلوار -> پاچه
برف و باد همراه با هم -> کولاک
اندیشیدن -> تفکر
جستجو -> کاوش
نوعی جوجه تیغی -> تشی
کشور آفتاب تابان -> ژاپن
نوعی بازی تخته‌ای -> نرد
سرخ -> قرمز
فلس ماهی -> کچ
قدم -> گام
کشور اروپایی -> بلژیک
مظهر پلیدی -> دیو
ایوان -> رواق
پس از یک سال از یک رویداد -> سالگرد
محل تحصیلات عالیه -> دانشگاه
سطح و رویه -> کف
کمک کننده -> یاور
آرایش صورت -> میکاپ
پیشوند نفی در کلمه -> نا
نوعی بیماری روانی -> اسکیزوفرنی
روش و طریقه -> مشی