جواب بازی جدولانه 996 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل بازی جدولانه

     جواب بازی جدولانه مرحله 996 - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه یک مرحله 996

jadvalbaz.blog.ir

جواب تمام مراحل بازی جدولانه،حل مراحل جدولانه،پاسخ بازی جدولانه،پاسخ سوالات بازی جدولانه،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب بازی جدولانه،جدولانه

 

 

بینواخانه -> دارالمساکین
جامه قدیمی -> جبه
بلبل -> هزاردستان بلبل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
علامت جمع -> ان علامت جمع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
آلبومی از ماکان‌بند -> دیوونهبازی
نسیم شب -> ایاز
زندگی و دوام -> بقا
بزرگ منشی -> نب
سارق و دزد -> لص
نان کلفت -> ونانه
رایحه -> بو
نت میانی -> لا
واحد اختلاف سطح الکتریکی -> ولت
پروردگار -> رب
جن‌زده -> جنی
پیوند -> وصل
سرزمین بلند -> نجد
سالخورده -> کهنسال
حرف نازی‌ها -> اس
آلبومی از شهرام ناظری -> لالهبهار
صبحانه نخورده -> ناشتا
معبر خون -> رگ
قطار زیر زمینی -> مترو
ناقلا و شرور -> ناتو
ظرف قدیمی حمام -> تاس
خم و تاب -> پیچ
خانه شعرا -> بیت
حرف ربط -> با
مرکزی -> سانترال
چوب خشک -> خشب
بالای فرنگی -> اپ
از گروه‌های موسیقی -> رستاک
حلال مشکل -> کارگشا
زینت دادن -> ارایش
ماده محترقه -> زرنیخ
نام مجنون -> قیس
تپه -> تل
جولانگاه -> مجال
آهنگی از ماکان‌بند -> چشایتو
خاکستر -> خل
قمر -> ماه
دشمن باطل -> حق
نوعی تفنگ -> برنو
دشت هموار -> هامون
تفاله -> تخ
قدش دراز است -> بالابلند
سند -> قباله
ترحم و دلسوزی -> رقت
زیارت کعبه -> حج
رئیس و سرور -> مهتر
فندق هندی -> رته
بیش از مقدار -> مازاد
از خوانندگان ماکان‌بند -> امیرمقاره
سوغات اصفهان -> گز
صدمه -> اک
جامد ژلاتین مانند -> ژل
روی و چهره -> لقا
ظرف آبخوری -> لیوان
مأمور -> گماشته
انتخاب کردن -> گزیدن
خیس -> تر
ریز نمرات -> بارم
مسافرخانه مدرن -> هتل
زبانه آتش -> لهیب
مجرای خروج دود موتور -> اگزوز
رنگ طبیعت -> سبز
موجود خیالی -> دیو
ریسمان -> رسن
شک و تردید -> ریب
نزاکت -> ادب
نی توخالی -> نال
نظرات انتخاباتی -> ارا
چیره‌دست -> وارد
زیرکی و هوشمندی -> دها
دورنمای عمر -> سن
زمین دور از آب -> لیا
لباس کهنه -> مندرس
کفش قدیمی پاشنه‌دار -> ارسی
از شبه‌فلزات -> ید
تک آهنگی از گروه ماکان -> ببینمنو
خرامان -> دنان